Preskočiť na hlavný obsah
Server W5

Prijali sme už takmer pol milióna daňových priznaní

BRATISLAVA – 26.03.2021: Daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok už podalo takmer pol milióna daňovníkov. Polovica z nich na splnenie tejto povinnosti využila elektronický spôsob. Klienti pritom využívajú aj možnosť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, okrem štandardného postupu oznamujú daňovníci odklad aj zjednodušenou formou emailom.

Daňové priznanie k dani z príjmov musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 31. marca tohto roka (vrátane). Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní, zatiaľ si túto povinnosť k dnešnému dňu splnilo 468.335 daňovníkov, pričom 50 % z nich, teda 274.910 daňových priznaní, podali klienti elektronicky. Počty prijatých daňových priznaní sa vyvíjajú štandardne ako po minulé roky. Odporúčame však daňovníkom, aby si splnenie tejto povinnosti nenechávali na poslednú chvíľu. 

Ak daňovník nestíha alebo nemôže podať daňové priznanie pre pandémiu nového koronavírusu, oznámi finančnej správe predĺženie lehoty. Zatiaľ tak štandardnou formou urobilo 89.785 daňovníkov. 

Tento rok môžu „papierovo“ komunikujúci klienti finančnej správy oznámiť predĺženie lehoty aj zjednodušeným spôsobom, a to zaslaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk. Finančná správa už v súčasnosti zbiera a akceptuje doteraz zaslané oznámenia týmto spôsobom, keďže chce vyjsť klientom v ústrety. Presné čísla budú známe po skončení lehoty na zaslanie oznámenia 31. marca. Zosúladenie dohodnutého zámeru s legislatívou ešte definitívne odobrí Národná rada SR, ktorá o tom bude rokovať v utorok 30. marca tohto roka. 

Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, podáva takéto oznámenie naďalej jednoduchým spôsobom cez všeobecné podanie na portáli FS.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 03. 2021)

Archív noviniek