Preskočiť na hlavný obsah

Upozornenie kontaktného miesta v Bánovciach nad Bebravou

BRATISLAVA – 29.10.2020: Finančná správa je pripravená na posledné dni pred lehotou na podanie daňového priznania pre daň z príjmu za rok 2019. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra (vrátane).

Príslušníci finančnej správy sú v týchto dňoch v plnom nasadení. Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu a platnými obmedzeniami však nefungujú v bežnom režime všetky pobočky či kontaktné miesta. Jedným z takých miest je kontaktné miesto Daňového úradu Trenčín v Bánovciach nad Bebravou. Od dnešného dňa je uzavreté. Daňové subjekty sa tak môžu v týchto dňoch obrátiť na najbližšiu pobočku v Partizánskom, prípadne na Daňový úrad v Trenčíne. K dispozícii je aj call centrum finančnej správy.

Odporúčame našim klientom, aby pre podávanie daňových priznaní uprednostnili elektronickú komunikáciu. A to aj v prípade, ak klienti nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami. Môžu využiť aktivovaný občiansky preukaz s čipom (eID) alebo uzavretú dohodu o elektronickej komunikácii s DÚ. Klienti môžu daňové priznanie podať aj prostredníctvom poštových služieb.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 274 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(29. 10. 2020)

Archív noviniek