Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Aj tovar z Číny vás môže vyjsť draho

KOŠICE – 21.03.2014: Pobočka colného úradu Košice Pošta vybavila v roku 2013 viac ako 260 tisíc zásielok. Vymeraný colný dlh predstavoval sumu takmer 622 000 eur.

Pobočka colného úradu Košice Pošta, je spádovou pobočkou pre celý región východného Slovenska. Všetky zásielky z tretích štátov prejdú kontrolou práve na tejto pobočke. Tretím štátom je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie. Minimálny rozsah kontroly, ktorou prejdú všetky zásielky predložené na colné konanie, je röntgen.

Pri dovoze tovaru, ktorého úhrnná hodnota presiahne sumu 150 eur, vzniká povinnosť zaplatiť clo a DPH.

Ak je hodnota objednaného tovaru v rozmedzí od 22 eur do 150 eur, vzniká povinnosť zaplatiť DPH. Len pri dovoze tovaru, ktorého úhrnná hodnota nepresiahne 22 eur, je daný tovar oslobodený od cla i dane z pridanej hodnoty. Pri každom takomto dovoze je povinnosť kúpnu cenu preukázať nejakým dokladom o platbe.

Veľkú časť zásielok odevov a obuvi tvorí tovar, u ktorého môže vzniknúť podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. Inými slovami - falzifikáty značkového tovaru. Pobočka Košice Pošta v minulom roku zaistila takýto tovar v 383 prípadoch. Ak oprávnená osoba (napr. majiteľ ochrannej známky) pri takomto tovare potvrdí, že ide o falzifikát, svoj tovar v lepšom prípade už neuvidíte. V horšom prípade vám hrozia vysoké pokuty, prípadne až možnosť trestného stíhania.

Pobočka Košice Pošta sa podieľa aj na odhaľovaní nezákonného obchodu s falšovanými liekmi a liečivami. V minulom roku kontrolou neprešlo 6 zásielok, pričom väčšinou išlo o lieky s obsahom účinnej látky sildenafil (látka na podporu mužskej potencie). V roku 2012 bolo takýchto neprepustených zásielok až 19.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 92 kB]

(21. 03. 2014)

Archív tlačových správ