Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Daňové priznania v mobilných kanceláriách

BRATISLAVA – 27.03.2017: Podať daňové priznanie a nemusieť vystúpiť zo svojho auta. Takúto novinku si pripravila finančná správa pre všetkých, ktorí donesú daňové priznanie na najväčší daňový úrad na Slovensku – v bratislavskej Petržalke. 

Možnosť podať daňové priznanie v mobilných kanceláriách bude k dispozícií posledné dva dni. Teda vo štvrtok 30. marca v čase od 8,00 – 18,00 hod a v piatok 31. marca 2017 v čase od 8,00 – 19,00 hod. Toto opatrenie testuje finančná správa po prvý raz ako riešenie dlhoročných problémov s parkovaním na najväčšom daňovom úrade na Slovensku v bratislavskej Petržalke. 

Dve mobilné kancelárie budú pristavené na parkovisku vedľa daňového úradu (viď. priložená mapka) a budú slúžiť na odovzdávanie dokumentov bez doplňujúcich otázok. Klienti, ktorí využijú tento spôsob, prinesú daňové priznanie resp. oznámenie o odklade, odovzdajú dokumenty v mobilnej kancelárií, prevezmú si potvrdenie a odídu autom plynulo z parkoviska. Prípadné otázky vždy je potrebné riešiť na daňovom úrade. 

„Novinka s mobilnými kanceláriami nie je náhradou elektronickej komunikácie, ktorá spolu s elektronickým posielaním daňových priznaní je stále prioritou finančnej správy. Dokazujú to aj milióny podaných a prijatých dokumentov od spustenia Informačného systému finančnej správy. Keďže však mnohí naši klienti stále podávajú daňové priznania papierovo, chcem im takto vyjsť v ústrety a uľahčiť im podávanie daňových priznaní.“ Povedal prezident finančnej správy František Imrecze. 

Finančná správa bude na tomto projekte spolupracovať s Krajským dopravným inšpektorátom, ktorého príslušníci budú riadiť dopravu v okolí daňového úradu. Parkoviská dali finančnej správe k dispozícii bývalí majitelia budovy vydavateľstva Plus 7 dní. Na mieste budú tiež mobilné dopravné značky Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré budú navigovať záujemcov o tento typ služby. Projekt mobilných kancelárii spojil všetkých zúčastnených, aby uľahčil klientom finančnej správy podávanie daňových priznaní pre problémy s parkovaním.

 

Finančná správa okrem toho pripravila aj v iných mestách viacero miest na preberanie daňových priznaní. V Bratislave, okrem všetkých daňových úradov, aj na kontaktnom mieste na Tomášikovej či v Košiciach, okrem daňových úradov, na magistráte. Kompletný zoznam miest, na ktorých sa dajú podať daňové priznania nájdete na portály finančnej správy v časti Daňové priznania na obecných úradoch. [nové okno]

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

(27. 03. 2017)

Archív tlačových správ