Preskočiť na hlavný obsah
Server W5

Žilinskí colníci našli v poštových zásielkach drogy

ŽILINA – 23.03.2021: Colníci na žilinskej vyclievacej pošte s pomocou služobných psov našli v dvoch zásielkach drogy. Nálezy amfetaminu a extázy z Veľkej Británie potvrdili na mieste vykonané narkotesty.   

V prvom balíku, ktorý prišiel na žilinskú vyclievaciu poštu z Veľkej Británie, sa mali podľa sprievodných dokladov nachádzať „suché potraviny“. Počas colnej kontroly sa obsah balíka nepozdával služobnému psovi, ktorý zacítil podozrivý pach. Keď ho colníci otvorili, našli v ňom igelitové vrecká  s tabletami modrej farby, na ktorých bola zobrazená sediaca postava. Zamaskované boli medzi väčším množstvom porciovaného čaju. O tom, že ide o extázu sa presvedčili po vykonaní narkotestu. 

Štvornohému pomocníkovi sa nepozdávala ani ďalšia zásielka, ktorá sa ocitla medzi 45 kontrolovanými pri plánovanej akcii zameranej na vyhľadávanie alkoholu a drog v poštových zásielkach. Pochádzala z rovnakej krajiny ako tá predchádzajúca. Tentokrát obsahovala amfetamin zabalený v hliníkovej fólii. Colníkom to potvrdil test na prítomnosť omamných a psychotropných látok.   

Zásielky, ktoré boli určené pre adresátov do Trenčína a Martina, zadržali Oba prípady sú predmetom konania vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 03. 2021)

Archív noviniek