Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Druhé kolo registrácie virtuálnej pokladnice

BRATISLAVA – 21. 09. 2015: Viac ako 150 000 podnikateľov, ktorí musia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), môže od 1. januára 2016 využívať bezplatnú aplikáciu finančnej správy – virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP). Prístupná je cez počítač alebo smartphone, záujemcovia si musia podať žiadosť o pridelenie kódu VRP. Mali by tak urobiť čo najskôr.

Aplikáciu VRP spustila finančná správa do prevádzky 1. apríla tohto roku. Za polroka jej fungovania využilo túto službu viac ako 20 tisíc podnikateľov, ktorým vznikla povinnosť viesť evidenciu tržieb. Od 1. januára 2016 však môžu prejsť na VRP všetci podnikatelia s ERP. VRP je bezplatne prístupná online na portáli finančnej správy pre tých, ktorí mesačne nevydajú viac ako 1 000 pokladničných dokladov. Základným predpokladom je internetové pripojenie užívateľa. VRP je možné používať na klasickom stolovom počítači či notebooku, alebo prostredníctvom smartphonu cez mobilnú aplikáciu.

Aby sme koncom roka predišli hromadeniu sa žiadostí o pridelenie kódu VRP, vyzývame podnikateľov, aby ich podávali už v týchto dňoch. Môžu je podať prostredníctvom elektronického formulára alebo osobne na daňovom úrade. Po overení údajov uvedených v žiadosti pracovník daňového úradu podnikateľa zaregistruje a pridelí mu spomínaný kód. V bezpečnostnej obálke mu poštou prídu prihlasovacie údaje do aplikácie. Využívať ju však môže až od zákonom stanoveného termínu 1. januára budúceho roku.

Aj pri elektronickom vypĺňaní žiadosti ju treba podpísanú doručiť daňovému úradu. Žiadosť dostane svoj kód, zobrazí sa PDF súbor, ktorý si záujemca o VRP buď uloží alebo vytlačí. Ak ju subjekt len uloží, žiadosť sa neeviduje ako podaná. Vytlačenú a podpísanú žiadosť podnikateľ naskenuje a pošle elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register. Môže ju podať aj osobne na podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu.

Všetky informácie nájdete na našom portáli FS v časti "Virtuálna registračná pokladnica".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(21. 09. 2015)

Archív noviniek