Preskočiť na hlavný obsah

Duálne doručovanie dokumentov končí

BRATISLAVA – 10.12.2021: Finančná správa upozorňuje daňovníkov, že 12. decembra ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (EÚD) za spotrebné dane. Po tomto dátume ich bude doručovať len do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Doručovanie na Portál finančnej správy (PFS) končí [nové okno].

Duálne doručovanie EÚD za spotrebné dane končí v nedeľu 12. decembra 2021. Daňové subjekty po tomto dátume už nebudú dostávať dokumenty do schránky na PFS, ale iba na ÚPVS. Finančná správa chce týmto krokom umožniť plynulý dobeh doručení na PFS.

Všetky osoby, ktoré disponujú touto schránkou si budú môcť prevziať EÚD bez problémov do konca tohto roka. Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na PFS zostane aj po ukončení duálneho doručovania nezmenený. Daňové subjekty majú naďalej prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu či ku spisu v elektronickej podobe.

Od 1. januára 2022 si subjekty budú môcť prevziať EÚD výlučne v elektronickej schránke na ÚPVS (www.slovensko.sk [nové okno]), nakoľko sa od nového roka spúšťa obojsmerná elektronická komunikácia pre oblasť daňovú (OBK-OD). Tá nadväzuje na už existujúcu OBK medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní. Finančná správa bude doručovať subjektom EÚD od januára za všetky druhy daní.

Klienti však musia aktivovanú schránku na doručovanie na ÚPVS. Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje automaticky. V prípade fyzickej osoby sa aktivuje až na jej žiadosť. Ak daňový subjekt nebude mať aktivovanú schránku na doručovanie na ÚPVS, bude mu cez centrálne úradné doručovanie (CÚD) prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doručená papierová podoba dokumentu.

Zahraničným osobám, ktoré nebudú mať aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, ale budú mať zriadenú schránku na PFS, bude finančná správca zasielať dokumenty elektronicky do schránok na PFS. Ak nebude mať zahraničná osoba schránku na ÚPVS ani na PFS, tak jej dokument bude doručovaný v papierovej podobe prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 12. 2021)

Archív noviniek