Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Fiktívne už aj dubáky

BANSKÁ BYSTRICA – 16.1.2017: Daňoví kontrolóri z Banskej Bystrice odhalili podvod pri obchode so sušenými hríbmi. Zistili, že dodávka 7 ton sušených dubákov bola fiktívna. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

Daňový úrad Banská Bystrica vykonal v spoločnosti so sídlom v Košiciach daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu, ktorý mal vzniknúť z dodávateľských faktúr za nákup sušených hríbov - dubákov. Šetrením bolo zistené, že ide o reťazový obchod.

Spoločnosti zapojené v podvode predpokladali, že v predvianočnom období, keď je zvýšený dopyt po sušených hríboch, takýto obchod nebude podozrivý. Prvým dodávateľom bola zmiznutá spoločnosť z Komárna. Ďalším článkom v reťazci bola spoločnosť z Banskobystrického kraja. Konateľmi všetkých troch spoločností boli rôzni občania Maďarskej republiky. Konečným nadobúdateľom sušených hríbov mala byť poľská spoločnosť s neplatným IČ DPH.

Kontrolóri preverovali aj samotnú prepravu tohto veľkého množstva sušených hríbov. Prostredníctvom údajov z Národnej diaľničnej spoločnosti zistili, že vozidlá nemohli vykonať prepravu tak, ako bolo deklarované. Daňové kontroly tak boli ukončené s nevyplatením nadmerného odpočtu vo výške 55 tisíc eur košickému subjektu a banskobystrickému platiteľovi bola dorubená daň v sume viac ako 150 tisíc eur.

Ide o ďalší úspešný zásah proti daňovým podvodníkom, ktorý daniari odhalili aj na základe údajov z kontrolného výkazu KV DPH. Vďaka účinnejšiemu boju proti daňovým podvodom finančná správa priniesla do rozpočtu v uplynulých rokoch viac ako 2 miliardy eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 121 kB; nové okno]

(15. 01. 2017)

Archív tlačových správ