Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Dva časové údaje na bločku – ktorý treba použiť?

BRATISLAVA – 19. 09. 2013: Od spustenia národnej bločkovej lotérie aj finančná správa zaznamenala enormný nárast záujmu občanov o pravosť a správnosť bločkov. Jednou z otázok je – ako postupovať v prípade, že na bločku sú uvedené dva rôzne časové údaje. Pri prihlasovaní je potrebné použiť ten neskorší.

Na niektorých pokladničných dokladoch z elektronickej registračnej pokladnice sú uvedené dva časy – jeden na začiatku pokladničného dokladu (pod základnými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, predajnom mieste a číslom DKP) a druhý na konci pokladničného dokladu za celkovou sumou platenej ceny, prípadne za údajmi o dani z pridanej hodnoty (ak ide o platiteľa DPH) a pred ochranným znakom „MF“.

V prípade, ak pokladničný doklad obsahuje dva časy, pri registrácii do národnej bločkovej lotérie sa ako čas vyhotovenia pokladničného dokladu uvedie čas uvedený pred ochranným znakom „MF“  (neskorší čas) a nie čas začatia vyhotovenia pokladničného dokladu, uvedený na začiatku pokladničného dokladu pod základnými identifikačnými údajmi.

Občania nám môžu aj naďalej posielať svoje podnety na adresu: pokladnica@financnasprava.sk. Podozrivý pokladničný blok odporúčame oskenovať a poslať ho emailom. Ak občan pokladničný blok vôbec nedostal, je potrebné nahlásiť presnú adresu prevádzky, čas a dátum nákupu a nechať na seba kontakt pre prípad,  že bude potrebné údaje upresniť. Podnety môžu občania nahlásiť aj poštou na adrese:

Finančné riaditeľstvo SR
Mierová 23
Bratislava 815 11

Heslo „pokladnica“

Pri všetkých podnetoch, ktoré od občanov dostávame, zostávajú nahlasovatelia v anonymite.

Podľa zákona o elektronických registračných pokladniach má pokladničný blok obsahovať DKP (daňový kód  pokladne), číslo pokladničného bločka a logo MF.

(19. 09. 2013)

Archív tlačových správ