Preskočiť na hlavný obsah

Rok v znamení vojny, úspor a projektov

BRATISLAVA – 01.12.2022: Vypuknutie vojenského konfliktu na Ukrajine, nové projekty, pokračujúci úspešný boj s daňovými únikmi, či dosahovanie úspor vo viacerých oblastiach. Pred tieto úlohy bola v roku 2022 postavená finančná správa (FS) a podarilo sa jej ich zvládnuť. Dokazujú to dosiahnuté čísla. Napríklad len za oblasť vymáhania za rok 2022 do štátneho rozpočtu pritečie odhadom 300 miliónov eur, úspory v IT oblasti na prevádzkových nákladoch predstavujú jeden milión eur a výber daní sa zvýšil medziročne o 2 miliardy eur.

Finančnej správe sa za uplynulé mesiace podarilo zvládnuť viaceré náročné úlohy. Úvod roka otestoval schopnosti príslušníkov finančnej správy na východnej hranici po tom, ako vypukol vojenský konflikt na Ukrajine. Finančná správa musela operatívne reagovať. Posilnila výkon služieb, vojnovým utečencom tak pomáhalo až 100 nasadených príslušníkov FS. Okrem toho robili všetko pre to, aby sa nezanedbala colná kontrola, skrátili sa čakacie doby a čo najplynulejšie putovala humanitárna pomoc na Ukrajinu. Vojna pritom ešte neskončila a okrem východnej hranice plní v súčasnosti ďalších 150 príslušníkov FS náročné úlohy v rámci akcie Migrant na hraniciach s okolitými štátmi. K tomu sa v colnej oblasti pridali aj viaceré úspešné záchyty cigariet, drog, či ďalšieho nelegálneho tovaru, ktorý by ukrátil štátny rozpočet o dôležité príjmy.

Pozitívne výsledky zaznamenáva finančná správa aj v oblasti výberu daní, keď nominálne daňové prímy štátu ku koncu novembra tohto roka dosiahli 14,2 miliardy eur a boli medziročne vyššie o 17 %, čo v absolútnej výške predstavuje nárast o dve miliardy eur. Historicky najlepší výsledok finančná správa očakáva aj v oblasti vymáhania. Prognózy naznačujú, že do štátneho rozpočtu by vďaka efektívnym postupom vo vymáhaní  v tomto roku mohlo pritiecť približne 300 miliónov eur.

Pod pokračujúci boj s daňovými únikmi sa podpísali viaceré opatrenia. Zefektívnila sa kontrolná činnosť, Celkový objem nálezov z daňových kontrol dosiahol 343,4 milióna eur. Zároveň už viac  než jedna tretina všetkých kontrol sa uskutočňuje v tzv. zúženom  rozsahu,  teda preverujú sa najmä rizikové transakcie, aby daňový subjekt nebol zbytočne zaťažovaný. „Dobrou správou pre klientov je i fakt, že sa nám podarilo skrátiť  dĺžku daňovej kontroly o cca. 2 mesiace. V tomto trende budeme pokračovať i v nasledujúcom roku,“ doplnil Žežulka. Kontrolóri sa zamerali napr. viac na nehnuteľnosti, e-kasu, daňový bonus, či transferové oceňovanie a medzinárodné zdaňovanie. Zisťovania boli zamerané aj na preverovanie oprávnenosti uplatňovaných výdavkov súvisiacich s nákupom luxusných áut.

Finančná správa intenzívne rokuje aj s dodávateľmi IT systémov. Za dva roky sa jej podarilo vysporiadať už 15 IT systémov a v riešení je ďalších 9. Cieľom je posilniť schopnosti prevádzky IT tak, aby si u dodávateľov objednávala služby, čo najmenej a mohla transparentne súťažiť. Celkovo na prevádzkových nákladoch v oblasti IT sa podarilo ušetriť už jeden milión eur.

Prioritou finančnej správy je aj prinášanie proklientskych opatrení a podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností. V roku 2022 bolo daňovníkom zaslaných vyše 1,6 milióna softwarningových správ, naplno funguje obojsmerná elektronická komunikácia, ktorá šetrí čas nielen daňovníkom, ale aj náklady finančnej správy na doručovanie úradných dokumentov. K zvýšeniu transparentnosti prispieva aj OpenData portál FS, kde nájde verejnosť všetky dôležité údaje z oblasti výberu daní, cla, či hospodárenia. Finančná správa zbiera aj podnety od odbornej verejnosti, ktorú považuje za dôležitého partnera. Uskutočnilo sa tak niekoľko rokovaní k indexu daňovej spoľahlivosti na rok 2023. Zavedený bol online výsluch svedka a viaceré vylepšenia má aj portál finančnej správy.

Neoddeliteľnou súčasťou podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností sa stali listové kampane FS, v rámci ktorých upozorňuje daňovníkov na možné chyby a umožňuje im dobrovoľnú nápravu. Doteraz sa týmto spôsobom podarilo zaistiť dodatočný výber dane do štátneho rozpočtu vo výške 13,6 milióna eur.

„Finančná správa má kvalitných ľudí a teší ma, že vďaka ich úsiliu plníme stanovené ciele a zvládame úlohy, ktoré si musíme plniť nielen smerom k verejnosti, ale aj voči štátnemu rozpočtu,“ poďakoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka všetkým príslušníkom.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 306 kB; nové okno]

Dokument: Dva roky zmien vo FS [.ppt; 2 MB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 12. 2022)

Archív noviniek