Preskočiť na hlavný obsah

Obchádzať systém e-kasa sa nevypláca

BRATISLAVA – 23.05.2023: Podvádzať štát sa nevypláca. Presvedčil sa o tom majiteľ reštaurácií v Nitrianskom kraji, v ktorých zákazníkom vydávali falošné pokladničné doklady. Na tieto podvody im prišli kontrolóri finančnej správy. Prevádzky monitorovali už dlhšie a celkovo v rámci kontrolnej akcie zabezpečili až 19 pokladníc.

Kontrolóri finančnej správy si posvietili na niekoľko reštaurácií v Nitrianskom kraji. V apríli a v máji tohto roka zrealizovali skryté kontrolné nákupy. V 8 prevádzkach patriacich rovnakému majiteľovi už takto na diaľku zistili vydávanie falošných pokladničných dokladov. Následne uskutočnili v druhej polovici mája miestne zisťovania, ktoré podvodné konanie potvrdili. Kontrolované pokladnice umožňovali vystaviť doklady, ktoré neboli zasielané do systému e-kasa a neboli ani ukladané do chráneného dátového úložiska (CHDÚ). Samotná obsluha pritom mala možnosť zvoliť si, či doklad bude vytlačený cez tlačiareň, na ktorú je pripojené CHDÚ, alebo cez tlačiareň, kde nie je pripojené žiadne CHDÚ.

Finančnej správe sa v rámci kontrolnej akcie podarilo zaistiť celkovo v 8 prevádzkach až 19 online registračných pokladníc (ORP), ktoré vydávali falošné pokladničné doklady.  Pokladnice budú podrobené technickej expertíze.

Týmto úkonom však kontrola pre majiteľa prevádzok nekončí. Podozrivý je zo spáchania správneho deliktu, nakoľko prijatá tržba bola na základe falošného pokladničného dokladu, tiež vzniklo dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v ORP, ako aj dôvodné podozrenie z toho, že ORP nespĺňali zákonom stanovené požiadavky týkajúce sa vydaných pokladničných dokladov a ukladania údajov do CHDÚ. Výška pokuty bude závisieť od technickej expertízy a jej zistení, pričom je pravdepodobné, že zistenia môžu vyústiť aj do trestného oznámenia pre spáchanie trestného činu krátenia dane a poistného.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Na základe doposiaľ zdokumentovaných zistení hrozí podnikateľovi pokuta v rozmedzí od 2000 eur až do 10 tisíc eur za každú prevádzku. Po vykonaní technickej expertízy budú zistenia postúpené príslušným daňovým úradom pre účely daňovej kontroly.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(23. 05. 2023)

Archív noviniek