Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 10

Pilotná prevádzka E-KOLOK úspešná

Bratislava – 16. 02. 2015: Pilotná prevádzka platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov v Bratislavskom kraji dopadla úspešne. Od stredy 18. 02. 2015 bude v rámci riadnej prevádzky platobný systém E-KOLOK k dispozícii na Finančnom riaditeľstve SR a na všetkých daňových a colných úradoch na Slovensku. 

Finančná správa spustila v stredu 11. 02. 2015 pilotnú prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov v Bratislavskom kraji. Občania a podnikatelia mohli od tohto dňa na Daňovom úrade Bratislava (vrátane jeho pobočiek Malacky, Pezinok, Senec) využiť nové možnosti úhrady správnych poplatkov. Vzhľadom na úspešné ukončenie pilotnej prevádzky môže byť riadna prevádzka platobného systému E-KOLOK spustená v rámci finančnej správy na celom Slovensku.  

Všetky elektronicky komunikujúce subjekty pri podaní žiadosti o úkon vyžadujúci zaplatenie správneho poplatku môžu od 18. 02. 2015 úhradu uskutočniť bezodkladne bankovým prevodom na zberný účet prevádzkovateľa systému - Slovenskej pošty, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy v časti „Platenie daní". Ďalšou možnosťou je zakúpenie „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ v rôznych nominálnych hodnotách na pobočkách Slovenskej pošty V prípade nezaplatenia správneho poplatku bude poplatník vyzvaný daňovým úradom k zaplateniu na základe  predpisu, ktorý vytvára nový platobný systém E-KOLOK. Predpis obsahuje inštrukcie potrebné k úhrade správneho poplatku bankovým prevodom, taktiež obsahuje QR kód pre platbu správneho poplatku na ktoromkoľvek kiosku iného správneho orgánu jeho načítaním a obsahuje aj samotnú poštovú poukážku pre úhradu na pobočkách Slovenskej pošty. 

Občania alebo podnikatelia, ktorí podávajú žiadosť poštou alebo osobne, si budú môcť zakúpiť ekolok vopred na konkrétnu službu na vybraných kioskoch umiestnených v budovách Ministerstva vnútra SR. Úhradu správneho poplatku je tiež možné vykonať zakúpením „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ na pobočkách Slovenskej pošty. Novou možnosťou je úhrada predpisu vytvoreného po podaní žiadosti. Občan, či podnikateľ, si predpis prevezme buď osobne  alebo mu ho pošleme poštou spolu s výzvou. Aj v tomto prípade bude mať tri možnosti úhrady predpisu, a to bankovým prevodom, načítaním QR kódu z predpisu na ktoromkoľvek kiosku a využitím predpisu ako poštovej poukážky na pobočkách Slovenskej pošty. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 143 kB]

(16. 02. 2015)

Archív tlačových správ