Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

E-shopy pod drobnohľadom

BRATISLAVA – 10. 12. 2015: Zmeny v daňovom poriadku od nového roka neobídu ani obchodovanie na internete. Zákon zadefinoval aj ďalším skupinám podnikateľov povinnosť poskytnúť údaje finančnej správe. Novinky sú ďalším z nástrojov boja proti čiernej ekonomike a odhaľovaniu nepriznaných príjmov.

Zákon od januára komplexnejšie upravuje elektronické obchodovanie, rozširuje a špecifikuje okruh podnikateľov, ktorí sú povinní poskytovať údaje daňovákom a zároveň rozširuje údaje, ktoré sú povinný poskytovať.

  • Pojem banka sa nahradil širším pojmom poskytovatelia platobných služieb.

Podľa doterajšej právnej úpravy mali oznamovaciu povinnosť údajov správcovi dane banky, pobočky zahraničnej banky a Exportno–importná banka SR. Zákon nezohľadňoval nových poskytovateľov platobných služieb a rôzne nové platobné metódy.
Novelizované ustanovenie spresnilo a rozširuje okruh subjektov, ktoré poskytujú platobné služby, ku ktorým popri bankách patria aj zahraničné úverové inštitúcie (napr. PayPal), inštitúcie elektronických peňazí (napr. Skrill), poštový podnik, či platobná inštitúcia (napr. TrustPay), zahraničná platobná inštitúcia (napr. PayU) alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie. Všetky tieto inštitúcie zákon definuje ako poskytovateľov platobných služieb.

  • Rozšírila sa možnosť získať údaje o zásielkach na dobierku

Staré znenie zákona stanovovalo povinnosť poštových podnikov oznamovať len totožnosť osôb, ktoré mali pridelené priečinky a zároveň oznamovať počty došlých zásielok do priečinkov, ako aj sumy prichádzajúce daňovému subjektu poštou alebo do poštového priečinku.
Novelou sa doplnila povinnosť poštového podniku (kam patrí nielen Slovenská pošta, ale aj všetky spoločnosti, ktoré sa riadia zákonom o poštových službách, teda kuriérske a iné spoločnosti doručujúce zásielky – napr. FedEx, DPD, UPS, DHL a iné.) oznamovať okrem iných údajov potrebných na účely správy daní aj informácie o zásielkach doručovaných na dobierku, nakoľko ide o jeden z najčastejších spôsob platenia za tovar pri obchodovaní prostredníctvom internetu.

  • Aj poskytovatelia internetového pripojenia, poskytovatelia webhostingu a internetové inzertné portály budú po novom povinné oznamovať údaje, o ktoré ich správca dane požiada

V zákone je doplnená povinnosť ďalším osobám poskytujúcim služby prostredníctvom internetu oznámiť na výzvu požadované údaje na účely správy daní. Už nielen vydavatelia tlače, ale aj prevádzkovatelia webových sídiel (napr. internetových bazárov a inzertných portálov), poskytovatelia webhostingu, registrátori a držitelia domén budú na výzvu správcu dane povinní oznámiť totožnosť a adresu zadávateľa inzerátu, užívateľa internetových služieb a iné údaje potrebné na účely správy daní. Pod pojmom „užívatelia internetových služieb“ pôjde najmä o subjekty, ktoré sa pokúšajú anonymne využívať internetové služby za účelom obchodovania alebo dosahovania iných príjmov z internetu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

(10. 12. 2015)

Archív tlačových správ