Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Efektívnejší boj proti daňovým a colným únikom a efektívnejšia správa daní a ciel v regióne V4

BRATISLAVA – 13. 11. 2014: „Dohoda o priamej výmene informácií v oblasti DPH medzi Finančným riaditeľstvom SR a Generálnym finančným riaditeľstvom Českej republiky“ a „Spoločná deklarácia o potrebe zintenzívnenia vzájomnej spolupráce v colnej a daňovej oblasti“. Dva dokumenty, ktoré zabezpečia ešte lepšiu spoluprácu a medzinárodnú výmenu informácií v boji proti daňovým podvodom, dnes podpísali v Bratislave.   

Finančné riaditeľstvo SR pod záštitou predsedu vlády SR v dňoch 13. – 14. novembra 2014 organizuje medzinárodnú konferenciu s názvom „Spoluprácou k zvýšeniu efektivity a konkurencieschopnosti regiónu“. Súčasťou stretnutia bol aj podpis dvoch dôležitých dokumentov, vďaka ktorým budeme opäť bližšie k dosiahnutiu ešte efektívnejšieho boja proti daňovým únikom a podvodom.

Slovenská republika je v súčasnosti predsedníckou krajinou Vyšehradskej štvorky a Finančné riaditeľstvo SR sa rozhodlo využiť túto príležitosť a zorganizovať Vyšehradskú konferenciu so snahou vyzdvihnúť potrebu úzkej regionálnej spolupráce, a to nielen v rámci krajín V4, ale vrátane aj Rakúska, Slovinska a Chorvátska. Prostredníctvom takejto úzkej spolupráce bude v krajinách Vyšehradského regiónu možné dosiahnuť ešte účinnejší boj proti daňovým a colným únikom, zvýšiť nielen výber daní pre samotné krajiny a cla pre Európsku úniu, ale v konečnom dôsledku pomôcť z úrovne štátu eliminovať výskyt vysoko rizikových a podvodných podnikateľských subjektov, ktoré roky deformovali podnikateľské prostredie. 

Konferencia vytvorila príležitosť identifikovať spoločné problémy v oblasti daní a ciel, možnosti pre čo najintenzívnejšiu vzájomnú spoluprácu na ich riešenie. Odborníci finančnej správy spoločne so zahraničnými partnermi prostredníctvom tém konferencie hľadajú možnosť spoločného postup v oblasti predchádzania karuselových (DPH) podvodov, podvodov pri určovaní colnej hodnoty, boja s daňovými únikmi pri minerálnych olejoch, ako aj v oblasti medzinárodného zdaňovania. 

Na konferencii sa zúčastňujú predstavitelia colných a daňových správ Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Chorvátska a Slovinska. Ďalej colný atašé Čínskej ľudovej republiky pri EÚ, zástupca veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensku, veľvyslankyňa SR pri OECD a ďalší. 

Zámer konferencie je podporený aj úvodnými príhovormi ministra financií SR Petra Kažimíra, ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, námestníčky ministra financií ČR Simony Hornochovej či guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha a vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka.

Visegrad conference: Cooperation as a Tool Towards the Higher Level of the Region Efficiency and Competitiveness (13 -14 November 2014, Hotel Bôrik, Bratislava)

Dokument:

(13. 11. 2014)

Archív noviniek