Preskočiť na hlavný obsah

Od januára už len eKasa, inak pokuta

BRATISLAVA, 31.12.2019: Dnes sa končí výnimka pre neudeľovanie pokút za neevidovanie tržieb prostredníctvom systému eKasa. Od 1.januára 2020 môžu podnikatelia evidovať tržby už len prostredníctvom systému eKasa. Finančná správa bude na plnenie zákonných povinností dohliadať. Systém finančnej správy eKasa funguje od apríla 2019 korektne a bez akýchkoľvek obmedzení. 

Podnikatelia, ktorí ešte eKasu nemajú, musia počítať s následkami. Od zajtra (01.01.2020) môže finančná správa v zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (Zákon č. 289/2008 Z. z.) udeľovať pokuty za neevidovanie tržieb v systéme eKasa. Minimálna pokuta je 330 eur, vyšplhať sa však môže až na 20 000 eur, hrozí aj strata živnostenského oprávnenia. 

Finančná správa eviduje, že niektorí podnikatelia začnú svoje podnikanie až neskôr v januári, resp. budú niektoré prevádzky z dôvodu dovoleniek a inventúr začiatkom januára zatvorené. V takom prípade si musia podnikatelia eKasu zriadiť do termínu otvorenia a nemusí sa tak stať hneď k 1.januáru. Každopádne platí, že podnikateľ, ktorý bude od 01.01.2020 prijímať tržbu, musí ju zaevidovať už iba cez systém eKasa (t.j. prostredníctvom online registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice).  

Aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa už 181 976 pokladníc. To predstavuje 89% z celkového počtu aktívnych klasických pokladníc spred apríla 2019 (pred spustením eKasy bolo aktívnych 205 000 pokladníc). Z nepripojených pokladníc môže ísť v niektorých prípadoch aj o sezónnych podnikateľov, ktorí pokladnicu v súčasnosti nevyužívajú, a preto stačí, ak sa pripoja až v čase, keď začnú evidovať tržby. Pripojené pokladnice vydajú denne už viac ako 7 mil. pokladničných dokladov, ktoré finančná správa dokáže bez problémov prijať. Systém finančnej správy funguje korektne a bez akýchkoľvek obmedzení. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 293 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 12. 2019)

Archív noviniek