Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Všetko o projekte eKasa na jednom mieste

BRATISLAVA, 24.07.2018: Finančná správa rozširuje informácie o svojom najnovšom projekte eKasa. Vytvorila k nemu samostatnú podstránku. Na podstránku sa dostanete z grafického bannera priamo na hlavnej stránke portálu finančnej správy. Na podstránke sú dostupné všetky podrobné informácie o systéme, vrátane popisu integračného rozhrania systému.

Čo je to eKasa, ako bude tento projekt fungovať v praxi, koho sa bude týkať, ale napríklad aj znenie návrhu zákona či popis integračného rozhrania systému eKasa. Tieto a mnohé ďalšie informácie sú dostupné priamo na portáli finančnej správy v samostatnej časti venovanej iba projektu eKasa.

Finančná správa na samostatnej podstránke postupne zverejňuje všetky informácie o projekte. Cieľom je ponúknuť podnikateľom, ale aj občanom, dostatok informácií o celom projekte na jednom mieste. Súčasťou zverejnených informácií je aj popis integračného rozhrania systému, na základe ktorého môžu výrobcovia on-line registračných pokladníc pripravovať úpravy softvérov pre účely integrácie na systém eKasa.

Projekt eKasa predstavuje online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil, či tablet.

Výnosy z postupného celoplošného zavedenia eKasy v roku 2019 odhaduje finančná správa na 72,3 mil. eur. a 117,9 mil. eur v roku 2020, následne každý ďalší rok približne 122 mil. eur. Zavedenie eKasy zníži daňovú medzeru na DPH v sektoroch HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne), v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Suma daňovej medzery na DPH v spomínaných sektoroch za rok 2014 totiž dosahovala výšku až 491 mil. eur.

Návrh zákona [nové okno] predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh počíta s postupným zavádzaním projektu do praxe. V prvej etape (apríl 2019) sa pripojí segment HORECA – hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice. V druhej etape (júl 2019) sa pripojí maloobchod, služby a ostatné sektory.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(24. 07. 2018)

Archív noviniek