Preskočiť na hlavný obsah

Počas septembra sme zistili 234 porušení zákona o e-kase

BRATISLAVA – 19.10.2022: Kontrolóri finančnej správy v septembri tohto roka preverili 769 podnikateľských subjektov, z toho 454 formou online monitorovania na mieste a 381 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 234 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby.  

Kontroly boli v septembri tohto roka realizované najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, maloobchodu v nešpecializovaných predajniach, ostatných jedálenských službách a zariadeniach účelového stravovania. Porušenie zákona odhalili kontrolóri v 259 prípadoch, čo predstavuje 66,6 % z celkového počtu kontrolných nákupov a 33,7 % z celkového počtu kontrol, vrátane monitorovania. Podnikatelia pritom najčastejšie porušili zákon tým, že neevidovali tržby, čo sa preukázalo v 214 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 73.770 eur.

Zároveň bolo vykonaných 11 opakovaných kontrolných nákupov u podnikateľov, ktorí v mesiaci august 2022 tržbu nezaevidovali. V 6 prípadoch bolo opätovne zistené porušenie.

Dokopy bolo v uvedenom období skontrolovaných aj 52 virtuálnych registračných pokladníc (VRP). Formou online monitorovania bolo preverených 21 VRP a formou kontrolných nákupov 38 VRP. Porušenie zákona bolo zistené v 28 prípadoch, za čo kontrolóri udelili pokuty vo výške 8 580 eur.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 10. 2022)

Archív noviniek