Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

eKasa na úrovni spred pandémie

Logo eKasaBRATISLAVA - 10.07.2020: V systéme eKasa zaevidovala finančná správa od začiatku tohto roka viac ako 800 miliónov pokladničných dokladov v hodnote približne 12 miliárd eur. Stagnácia ekonomiky v dôsledku koronakrízy sa najviac prejavila v apríli, keď systém zaznamenal okolo 90 miliónov bločkov v sume iba 1,75 miliardy eur. Ostatné týždne ukazujú, že situácia sa vrátila do normálu.

Finančná správa pred začiatkom pandémie spracúvala denne v priemere 5 miliónov pokladničných dokladov. Reštriktívne opatrenia počas karantény a zatvorenie obchodných prevádzok zaznamenala aj eKasa. Najväčší pokles v pokladničných dokladoch sa prejavil v mesiaci apríl, keď sa denný priemer pokladničných dokladov pohyboval na úrovni 3 miliónov. V tomto mesiaci systém eKasa zaznamenal celkovo asi 90 miliónov dokladov v sume iba 1,75 miliardy eur.

Situácia sa však v uplynulých týždňoch stabilizovala a systém eKasa zaznamenáva návrat počtu vydaných pokladničných blokov na úroveň spred pandémie. Za minulý mesiac prišlo už do systému eKasa 150 miliónov pokladničných dokladov v hodnote 2,36 miliardy eur. Priemer tržby na jeden pokladničný doklad je momentálne 15,12 eur.

Finančná správa vykonala za prvý polrok 2 351 kontrol dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v 1 299 prípadoch zistili kontrolóri jeho porušenie. Väčšinu kontrol vykonali u podnikateľov, v 44 prípadoch preverili servisné organizácie. Najaktívnejší boli príslušníci finančnej správy z colných úradov Žilina, Košice a Bratislava. Celkovo uložené pokuty predstavujú 300 tisíc eur. Pre šírenie nákazy COVID-19 bola utlmená aj kontrolná činnosť. Aktuálne sú však kontrolóri opäť v teréne.

Systém eKasa zaviedla finančná správa pred vyše rokom. Od 1. apríla 2019 sa museli k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice (tí, ktorí prvý raz začali po 1. apríli 2019 evidovať tržbu). Ostatné prevádzky sa mali pripojiť od 1. júla 2019. Finančná správa však nepokutovala za nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31.decembra 2019. V úplnej ostrej prevádzke tak funguje eKasa od januára 2020.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 276 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(10. 07. 2020)

Archív noviniek