Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

70% pokladníc je už pripojených v eKase

BRATISLAVA, 28.11.2019: V systéme eKasa je pripojených a prostredníctvom eKasy vydáva pokladničné doklady už 70% pokladníc. Najviac nepripojených pokladníc z celkového počtu nepripojených pokladníc je v Bratislavskom a najmenej v Trenčianskom kraji. Najviac pokladníc je nepripojených v pohostinstvách. Finančná správa neustále vyzýva na čo najskoršie pripojenie sa k systému. S cieľom poskytnúť subjektom čo najviac priestoru pre pomoc či usmernenie na prelome rokov rozšíri úradné hodiny call centra.

Generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ladislav Hanniker informoval o aktuálnom stave projektu eKasa: „Už viac ako 153 000 pokladníc vydáva pokladničné doklady v eKase. To je približne 70% z odhadovaného počtu 220 000 pokladníc. Podnikatelia si môžu vyberať zo 45 certifikovaných dodávateľov, ponuka riešení je široká. Neustále preto upozorňujeme na to, že už nie je na čo čakať! Kapacity dodávateľov pokladničných riešení budú na konci roka obmedzené a do konca roka zostáva už len mesiac. Nehovoriac o voľných dňoch počas vianočných sviatkov.“ Zároveň ubezpečil, že eKasa naplno funguje a nie je absolútne žiadny dôvod akokoľvek posúvať termín 01.01.2020.

Zhrnul výsledky diskusie zo stretnutia odborníkov, ktoré sa konalo uplynulý týždeň a zopakoval, že projekt má svoje opodstatnenie a je veľmi dôležitým opatrením v boji proti daňovým podvodom. Informoval tiež o regionálnom a sektorovom rozdelení nepripojených pokladníc. Pomer nepripojených pokladníc sa v každom kraji hýbe na úrovni cca 30%. 18% zo všetkých nepripojených pokladníc je však v Bratislavskom kraji, najmenej, 10%, v Trenčianskom kraji. Zo sektorových štatistík zase vyplýva, že najviac nepripojených pokladníc je v odvetví pohostinstvá a maloobchod, čo je práve cieľová skupina, na ktorú je projekt cielený. Práve v sektore HORECA (hotely, reštaurácie a kaviarne) je totiž daňová medzera na DPH na úrovni 490 mil. eur.

Finančná správa bude do konca roka pokračovať v intenzívnej komunikačnej kampani a pripravuje aj ďalšie opatrenia, ktoré majú za cieľ poskytnúť čo najviac priestoru podnikateľom pre získanie rady či odborného usmernenia. Na prelome rokov preto rozšíri úradné hodiny call centra na voľbe č. 4 (eKasa).

Dátum Prevádzkové hodiny call centra
16.12.2019 – 23.12.2019 6.00 – 22:00 hod.
26.12.2019 - 30.12.2019 6.00 – 22:00 hod.
31.12.2019 - 1.1.2020 nonstop
02.01.2020 - 10.01.2020 6.00 – 22:00 hod.

„Finančná správa robí všetko preto, aby sme podnikateľom s nábehom na eKasu pomohli. Upozorňujeme, že odkladaním pripojenia sa k systému podnikatelia nič nevyriešia, môžu na to len doplatiť. Preto opakujem, nie je na čo čakať,“ vyzval nepripojených podnikateľov L. Hanniker.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 302 kB; nové okno]

Regionálne rozdelenie nepripojených pokladníc:

Kraj Percento pripojených v kraji Percento nepripojených v kraji
Banskobystrický kraj 66 34
Bratislavský kraj 66 34
Košický kraj 67 33
Nitriansky kraj 67 33
Prešovský kraj 67 33
Trenčiansky kraj 69 31
Trnavský kraj 67 33
Žilinský kraj 68 32

Percentuálny podiel nepripojených pokladníc v kraji k celkovému počtu nepripojených pokladníc na Slovensku:

Kraj Nepripojené pokladnice
Banskobystrický kraj 11%
Bratislavský kraj 11%
Košický kraj 13%
Nitriansky kraj 13%
Prešovský kraj 13%
Trenčiansky kraj 18%
Trnavský kraj 12%
Žilinský kraj 13%

Sektorové rozdelenie nepripojených pokladníc (rozdelené do viac ako 460 rôznych odvetví):

SK NACE Percento nepripojených
Služby pohostinstiev 9,37%
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach 6,45%
Kadernícke a kozmetické služby 4,88%
Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom 4,54%
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál 4,03%
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach 2,86%
Oprava a údržba motorových vozidiel 2,12%
Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach 1,91%
Nešpecializovaný veľkoobchod 1,81%
Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov 1,73%
Ostatné jedálenské služby 1,62%
Maloobchod s textilom v špecializovaných predajniach 1,54%
Hotelové a podobné ubytovanie 1,46%
Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach 1,35%
Taxislužba 1,33%

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(28. 11. 2019)

Archív noviniek