Preskočiť na hlavný obsah

Prevádzku eKasy nemôžeme ohroziť

eKASA - logoBRATISLAVA – 27.03.2024: Podporu prevádzky systému eKasa pre finančnú správu musí aj naďalej zabezpečovať spoločnosť Allexis resp. All Soft Corp, s.r.o. Výsledok rokovaní priniesol však lepšie podmienky pri využívaní tohto systému.

Finančná správa prehodnotila zmluvné podmienky so spoločnosťou Allexis a výsledkom analýzy je, že zachovanie súčasného stavu je pre štát a podnikateľov výhodnejšie, ako vypovedanie zmluvy. Počas predchádzajúcich rokov nebola vzniknutá situácia riešená a predovšetkým zostali nedoriešené majetkové a vlastnícke práva. Výsledkom tejto niekoľkoročnej nečinnosti je potreba uzatvorenia nového dodatku tak, aby nebolo ohrozené využívanie systému eKasa.

Dodatok k zmluve č. 10, ktorý bol uzavretý so spoločnosťou Allexis minulý rok a jej platnosť sa skončí 31.3.2024, bol východiskom pre Dodatok k zmluve č. 11, ktorá bude platiť od 1.4.2024 do 31.3.2025. Napriek požiadavke dodávateľa zohľadniť infláciu, inflačná doložka nie je súčasťou Dodatku č.11. Celková suma zostala zachovaná a prestavuje sumu 1,2 mil eur, ale za túto sumu bude dodávateľ poskytovať väčší objem služieb. Finančná správa aj naďalej rokuje so spoločnosťou Allexis resp. All Soft Corp, s.r.o. o možnosti získania majetkových práv na systém eKasa.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 03. 2024)

Archív noviniek