Preskočiť na hlavný obsah

Podnikatelia nie sú povinní zasielať UIK do systému e-kasa

BRATISLAVA – 22.12.2021: Finančná správa upozorňuje  podnikateľov , že v súlade s nálezom Ústavného súdu SR nie sú viac povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho (UIK) do systému e-kasa.

Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z roku 2018 nie je v súlade s Ústavou SR. Konkrétne ide o časť „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“.

Pre podnikateľov používajúcich e-kasu to znamená, že odo dňa vyhlásenia nálezu Ústavného súdu  SR nie sú povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho do systému e-kasa. Technické nastavenie pokladníc a systému e-kasa podnikateľom umožňuje zasielať údaje z pokladničných  dokladov bez tohto identifikátora.

Finančná správa plánuje o nenahlasovaní UIK informovať vybraných podnikateľov aj prostredníctvom softwarningu. Zároveň finančná správa upozorňuje, že cieľom pri zavádzaní e-kasy nebolo sledovať dennodenné správanie sa kupujúcich,  primárnym cieľom je boj proti daňovým podvodom. Finančná správa unikátny identifikátor kupujúceho nevyhodnocuje a nie je predmetom ďalšieho spracovania.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(22. 12. 2021)

Archív noviniek