Preskočiť na hlavný obsah

Od 1. mája colné konanie už len elektronicky

PREŠOV – 27. 04. 2017: Colný úrad Prešov pripomína širokej verejnosti, že už len pár dní zostáva do spustenia povinnej elektronickej formy komunikácie pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích krajín.

Od 1. mája zavádza finančná správa povinnú elektronickú komunikáciu, čím sa menia podmienky pre colné konanie pri dovoze tovaru v štandardnom postupe pre firmy, ako aj pre občanov. Ak si občan objedná tovar pre vlastnú potrebu:

  • z tretej krajiny,
  • v hodnote nad 22 eur,
  • prostredníctvom súkromnej kuriérskej spoločnosti,

colné konanie bude možné vykonať už len elektronicky. V praxi to znamená, že Colný úrad Prešov po tomto termíne prijme na svojich pobočkách v Prešove a Poprade dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade nefunkčnosti systému v tzv. havarijnom postupe.

Elektronické colné konanie sa nebude v prechodnom období týkať poštových zásielok dovážaných z tretích krajín, ak si fyzická osoba objedná tovar prostredníctvom internetu pre vlastnú potrebu, ktoré následne budú na Slovensko doručené prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. v hodnote nepresahujúcej 1000 eur a taktiež nebudú podliehať žiadnym zákazom a obmedzeniam.

Základnou podmienkou elektronickej komunikácie je registrácia do Centrálneho elektronického priečinku, ktorý slúži subjektom na podávanie týchto colných vyhlásení. Tie subjekty, ktoré už využívajú elektronické colné konanie vo vývoze a tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení, nemusia prechádzať opätovnou registráciou.

Prechod na elektronickú formu komunikácie pri podávaní colných vyhlásení, ako aj všetky potrebné informácie sú uvedené na portáli finančnej správy [nové okno]  a taktiež je možné kontaktovať call centrum finančnej správy na celoslovenskej linke 048/43 17 222.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní, ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(27. 04. 2017)

Archív noviniek