Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Prerušenie distribúcie elektriny na Colnom úrade Prešov

PREŠOV – 14.06.2019: Na Colnom úrade Prešov bude dňa 17.06.2019 obmedzená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie. 

Colný úrad Prešov oznamuje, že dňa 17.06.2019 bude na Colnom úrade Prešov z dôvodu montáže nového elektromera, ktorú zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. prerušená distribúcia elektriny na adrese Kpt. Nálepku 8, 080 01 Prešov.

Komunikačná infraštruktúra bude z dôvodu prác dňa 17.06.2019 v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. nefunkčná. Zároveň nebudú funkčné telefónne linky ako aj LAN zariadenie. 

Z uvedeného dôvodu nebude možné Colný úrad Prešov na uvedenej adrese kontaktovať telefonicky ani elektronicky. Výkon práce na útvaroch colného úradu tak bude obmedzený. Mobilné telefóny budú fungovať bez obmedzení.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

   

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk .

(14. 06. 2019)

Archív noviniek