Preskočiť na hlavný obsah

Prerušenie dodávky elektrickej energie na PCÚ Púchov - 18.03.2022

TRENČÍN – 17. 03. 2022: Colný úrad Trenčín oznamuje, že 18. marca 2022 (piatok) v čase od 08:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Púchov, so sídlom Svätoplukova 1462, 020 01 Púchov. Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy, čo bude mať za následok nefunkčnosť všetkých počítačových systémov a telefonického spojenia.

Pobočka colného úradu Púchov bude v tomto čase vykonávať služobnú činnosť v obmedzenom režime. Colný úrad odporúča, aby v súrnych prípadoch v danom čase deklaranti vykonali colné konanie na inej pobočke colného úradu.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana, a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument:

Finančná správa je tvorená orgánmi štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Ozbrojení príslušníci finančnej správy tvoria ozbrojený zbor. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je moderná štátna inštitúcia s cieľom pôsobiť v prvom rade preventívne, v prípade zlyhania prevencie aplikovať represívne opatrenia. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 03. 2022)

Archív tlačových správ