Preskočiť na hlavný obsah

Počet elektronicky komunikujúcich rastie

BRATISLAVA – 17.08.2018: S finančnou správou elektronicky komunikuje už vyše pol milióna jej klientov. V decembri 2017 ich bolo približne 370 000. Odvtedy sme zaznamenali nárast o približne 180 000 elektronicky komunikujúcich subjektov.

Od polovice augusta 2018 podáva dokumenty elektronicky už 547 031 daňových subjektov. Koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000. Na elektronickú komunikáciu s finančnou správou sa tak do polovice tohto mesiaca prihlásilo okolo 180 000 subjektov. Zvýšenie počtu elektronicky komunikujúcich súvisí s rozširovaním povinnej elektronickej komunikácie. Od 1. januára majú povinnosť komunikovať elektronicky s finančnou správou všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a od 1. júla aj všetky fyzické osoby - podnikatelia - registrované pre daň z príjmov (živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a podobne.).

Hoci počet povinne elektronicky komunikujúcich klientov rastie, stále nie sú zaregistrovaní všetci, ktorí od 1. júla majú povinnosť elektronicky komunikovať. Finančná správa preto upozorňuje, aby registráciu zbytočne neodkladali najmä fyzické osoby - podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania na september. Rovnako sa to týka aj subjektov, ktoré majú zamestnancov (minimálne jedného) a podávajú pravidelné mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní.

Podanie DP k dani z motorových vozidiel za 2018 31.01.2019 najneskôr január 2019
Podanie DP k dani z príjmov za 2018 31.03.2019 najneskôr marec 2019

Finančná správa podnikla viaceré kroky na to, aby uľahčila elektronickú komunikáciu fyzickým osobám -podnikateľom. Zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták o základných informáciách, ktorý posiela v každej oficiálnej pošte odchádzajúcej z finančnej správy, spravila redizajn portálu a zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre tie fyzické osoby - podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Zmeny na portáli, rovnako ako v osobnej zóne daňovníka, budú pokračovať. Ďalšie úpravy bude finančná správa nasadzovať postupne.

Elektronická komunikácia prináša výhody jej používateľom. Daňovník môže podať dokumenty kedykoľvek počas dňa, nie je limitovaný úradnými hodinami daňových a colných úradov, získa jednoduchý prehľad o odoslaných dokumentoch, ušetrí aj finančné prostriedky za poštovné, tlač dokumentov či dopravu na úrady.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(17. 08. 2018)

Archív noviniek