Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Prerušenie distribúcie elektriny na Colnom úrade Prešov

PREŠOV – 26.04.2019: Na Colnom úrade Prešov bude v dňoch 06.05.2019 a 14.05.2019 obmedzená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie. 

Colný úrad Prešov oznamuje, že v dňoch 06.05.2019 a 14.05.2019 bude na Colnom úrade Prešov z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. prerušená distribúcia elektriny na adrese:

Kpt. Nálepku 4, 080 01 Prešov

Kpt. Nálepku 8, 080 01 Prešov

Komunikačná infraštruktúra bude z dôvodu prác dňa 06.05.2019 v čase od 08:10 hod. do 14:30 hod.dňa 14.05.2019 v čase od 08:10 hod. do 16:30 hod. nefunkčná. Zároveň nebudú funkčné telefónne linky ako aj LAN zariadenie. 

Z uvedeného dôvodu nebude možné Colný úrad Prešov na uvedených adresách kontaktovať telefonicky ani elektronicky. Výkon práce na útvaroch colného úradu tak bude obmedzený. Mobilné telefóny budú fungovať bez obmedzení.

Úradné hodiny Colného úradu Prešov na adrese Kpt. Nálepku 4, 080 01 Prešov a Kpt. Nálepku 8, 080 01 Prešov v uvedené dni zostávajú nezmenené - od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Za vzniknutý diskomfort sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.
 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk .

(26. 04. 2019)

Archív noviniek