Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
1

V uplynulom roku prijala finančná správa takmer 8,5 mil. elektronických podaní

BRATISLAVA – 09.01.2019: Finančná správa sa z roka na rok stále viac elektronizuje. Dokazujú to aj počty elektronických podaní. Daňové subjekty doručili v roku 2018 prostredníctvom portálu finančnej správe takmer 8,5 mil. elektronických podaní. Najviac z nich – viac ako 1 mil. - podali daňové subjekty v marci 2018.   

Finančná správa neustále rozširuje elektronickú komunikáciu. S finančnou správou komunikuje elektronicky z roka na rok viac subjektov. Potvrdzujú to aj štatistiky elektronických podaní. Finančná správa prijala od daňových subjektov v roku 2018 celkom 8 384 349 elektronických podaní. Najviac z nich podali daňové subjekty v marci 2018 (1 007 527), najmenej v auguste 2018 (548 846). 

Podania sa týkali najmä daňových priznaní (DP) – DP k dani z príjmov fyzických osôb, k dani z príjmov právnických osôb, k dani z motorových vozidiel, k DPH, k spotrebnej dani z liehu, k spotrebnej dani z minerálneho oleja a pod. Prostredníctvom portálu finančnej správy však podávali aj kontrolné a súhrnné výkazy pre daň z pridanej hodnoty, hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti, žiadosti o vydanie kontrolných známok, rôzne účtovné závierky, ale aj rôzne všeobecné podania, žiadosti či oznámenia. Oproti roku 2017 (7 532 515 elektronických podaní) prijala a spracovala finančná správa v roku 2018 o 851 834 elektronických podaní viac. 

Najviac podaní v jednom dni bolo doručených hneď 25. januára 2018. Išlo o 178 564 podaní. Naopak, najmenej doručených podaní za jeden deň prišlo finančnej správe 2. septembra 2018 – 1 723. V priemere doručili finančnej správe daňové subjekty denne 22 971 elektronických podaní. 

Komunikovať s finančnou správou elektronicky a teda podávať elektronické podania je možné prostredníctvom portálu finančnej správy už od roku 2014. Od spustenia až do konca roka 2018 podali daňové subjekty prostredníctvom portálu finančnej správy dokopy takmer 37 mil. elektronických podaní. Počet elektronických podaní sa každoročne zvyšuje. Dôvodom je najmä postupné rozširovanie elektronickej komunikácie s finančnou správou. Aktuálne je na elektronickú komunikáciu s finančnou správou zaregistrovaných viac ako 603 000 daňových subjektov. 

Od júla 2018 sa povinná elektronická komunikácia s finančnou správou týka aj všetkých fyzických osôb – podnikateľov. Nemali by preto zabudnúť zaregistrovať sa na elektronickú komunikáciu. Na papierové podanie už nebude možné prihliadať a blížia sa dôležité termíny. Už v januári 2019 ide o termín pre podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, v marci pre podanie daňového priznania k dani z príjmu.

Graf č. 1: Pomer podaní za obdobie I - XII/2018

 Graf č. 1: Pomer podaní za obdobie I - XII/2018

 

Graf č. 2: Počet podaní za roky 2014, 2015, 2016, 2017,2018

 

Graf č. 2: Počet podaní za roky 2014, 2015, 2016, 2017,2018

 

Graf č. 3: Porovnanie počtu podaní za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018

 

Graf č. 3: Porovnanie počtu podaní za roky 2014, 2015, 2016 a 2017

 

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 378 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(09. 01. 2019)

Archív noviniek