Preskočiť na hlavný obsah

Prerušenie dodávky elektrickej energie

TRENČÍN – 02. 08. 2022: Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 03. augusta 2022 (streda) v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Trenčín Kasárenská so sídlom Kasárenská 8, 911 05 Trenčín. Dôvodom je plánovaná údržba transformačnej stanice, čo bude mať za následok nefunkčnosť všetkých počítačových systémov a telefonického spojenia.

Pobočka  colného   úradu  Trenčín Kasárenská bude  v tomto čase vykonávať  služobnú  činnosť v obmedzenom režime. Colný úrad odporúča, aby v súrnych prípadoch v danom čase deklaranti vykonali colné konanie na inej pobočke colného úradu.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré realizuje tretia strana a ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 300 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(02. 08. 2022)

Archív noviniek