Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Elektronický dovoz je jednoduchší

BRATISLAVA – 06.07.2017: Od začiatku júla je elektronický dovoz jednoduchší. Finančná správa ukončila prvú etapu zmien, ktoré uľahčujú používanie najmä fyzickým osobám. Ďalšie proklientské úpravy budú ešte počas leta.

Elektronický dovoz prostredníctvom centrálneho elektronického priečinka využíva od júla opäť viac podnikateľov. Finančná správa tak ako avizovala, zrealizovala sériu krokov, ktoré zjednodušujú používateľom prácu s centrálnym elektronickým priečinkom www.cep.financnasprava.sk.

Od júla sa zmeny s cieľom zjednodušiť proces e-Dovozu dotkli týchto oblastí:

  • možnosť podpisovať aj v iných operačných systémoch (Chrome, Firefox, EDGE, Linux, Mac OS),
  • zjednodušenie procesu registrácie v CEP,
  • zjednodušený prístup k dovozným colným vyhláseniam,
  • sprehľadnenie popisu funkčných chýb po vyplnení formulára.

Počas leta finančná správa ešte sprístupní ďalšie novinky, ktoré zjednodušia priamo podávanie colných vyhlásení najmä pre fyzické osoby - nepodnikateľov – farebné rozlíšenie povinných položiek pre občana či presné vysvetlenie ich obsahu popisom. Desiatku opatrení pripravujeme aj na jeseň tohto roka. Všetky zmeny finančná správa robí s cieľom proklientských opatrení.

Elektronické dovozné colné konanie je od mája 2017 povinné pre všetky firmy aj občanov. Do dnešného dňa sme prijali do nového systému eDovoz viac ako 36 000 colných vyhlásení, v ktorých bolo takmer 70 000 tovarových položiek.

V prípade, ak občan elektronické colné konanie neabsolvuje sám, môže to za neho urobiť súkromný prepravca, ktorý mu doručuje zásielku. Prepravcovia si na novinku zvykli za pár dní, čo potvrdzujú aj reakcie špedičných firiem:

„Všetci sme si museli zvyknúť na iný postup, ale teraz sa s nim pracuje o veľa lepšie a efektívnejšie. Chcem ešte podotknúť že takto už pracujú všetky krajiny EÚ, a ak sa postupne zavedie aj centralizované colné konanie, tak najmä spoločnosti dovážajúci väčšie objemy ocenia, že ušetria nielen čas strávený na colnici ale aj finančné prostriedky na prejazdoch na colnicu a pod.“

„Aj keď systém nie je jednoduchý a pre tých, čo s ním nepracujú môže pôsobiť veľmi zložito, napriek tomu má mnohé výhody, ktoré oceňujú naši klienti a zároveň aj my. Systém sa postupne zdokonaľuje, nakoľko colné konanie nie je len o prepustení tovaru do voľného obehu. Z nášho pohľadu je colné konanie rýchlejšie a zároveň je aj efektívnejšia komunikácia s colným úradom podávaním elektronických správ.“

„To že podávanie elektronického colného konania nie je jednoduché? Ani nikdy nebolo. Ja robím deklarantku 16 rokov a nikdy to jednoduché nebolo, ani za čias papierovej formy. Neviem kto prišiel práve k takémuto názoru. To, že to niekto spravil za dotyčnú osobu je druhá vec, teraz táto zodpovednosť za dovoz tovaru z tretích krajín prešla na fyzické osoby. Rýchlosť colného konania, z 3 až 48 hodín, čo trvalo pred vstupom do EÚ, je to skrátené na 40 min. Pre nás je to prínos, zrýchlenie, prehľadnosť, zásielka sa nestratí po ceste, vieme sledovať, či zákazník je konkurencie schopný, či si platí pohľadávky na čas. Nemusíme chodiť na colnice, kde spadá klient, vieme ich precliť na ľubovoľnej colnici, lebo je to prepojené. Vieme zistiť predpokladaný príchod zásielky, je zdržanie na ceste, klienta vieme informovať prečo sa zásielka niekde zdržala.“

Podrobné informácie aj s obrázkovými návodmi nájdete na portáli CEP v časti "Ako používať CEP?".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 207 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(06. 07. 2017)

Archív noviniek