Preskočiť na hlavný obsah

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente

BRATISLAVA – 14. 07. 2016: Finančná správa zatiaľ nebude doručovať dokumenty do elektronických schránok daňovníkov na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Občania aj podnikatelia majú plnohodnotný servis v podobe portálu finančnej správy www.financnasprava.sk.

Podľa ustanovenia § 60 ods. 10 ako aj § 60a ods. 3 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o e-Governmente), je správca modulu elektronických schránok povinný aktivovať vybraným osobám elektronickú schránku ku dňu 1.augustu 2016.

Portál finančnej správy funguje od januára 2014 a od tej doby prijal viac ako 17 miliónov elektronických dokumentov. Zároveň sme v januári 2016 spustili obojsmernú elektronickú komunikáciu v oblasti spotrebných daní. Odvtedy sme subjektom odoslali takmer 5 700 elektronických dokumentov.

Finančná správa bude takýmto spôsobom, v súlade s § 60 ods. 2 zákona o e-Governmente, postupovať v elektronickej komunikácii v oblasti daní aj naďalej. V zmysle tohto ustanovenia  nie sme povinní po 1.8.2016 zasielať dokumenty v daňovej oblasti do elektronických  schránok aktivovaných na Ústrednom portáli verejnej správy (UPVS). Daňovníci však nájdu na www.slovensko.sk komplexné informácie o možnostiach elektronickej komunikácie s daňovými a colnými úradmi a to bez potreby osobnej návštevy. Stačí, aby sa pomocou nového občianskeho preukazu zaregistrovali na elektronickú komunikáciu na www.financnasprava.sk. Registrácia im zaberie pár minút a je úplne bezplatná. V súčasnosti s finančnou správou takýmto spôsobom komunikuje cca 465 000 daňových subjektov.

Portál finančnej správy má tiež vybudovanú komplexnú podporu v podobe call centra. Funguje každý pracovný deň od 8,00 – 16,00 hod. Počas posledných dní na podávanie daňových priznaní štandardne predlžujeme prevádzku do polnoci. Telefónne číslo je 048/431 72 22.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(14. 07. 2016)

Archív noviniek