Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Zaručený elektronický podpis bezplatne

BRATISLAVA – 29. 11. 2013: Nový občiansky preukaz je cestou k elektronickej komunikácii s finančnou správou aj prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Táto možnosť bola doteraz spoplatnená, ZEP si totiž bolo treba zakúpiť u súkromných firiem. Pri vydaní nového občianskeho preukazu však môžu občania získať ZEP bezplatne.

Občan sa môže rozhodnúť, či chce využívať elektronické služby prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (eID karty) – teda nového občianskeho preukazu. V takom prípade si zvolí svoj bezpečnostný osobný kód /BOK/. BOK je kombináciou viacerých číslic, ktorú si zvolí držiteľ pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu. V prípade, že sa tak nerozhodne ihneď, môže tak urobiť hocikedy počas platnosti občianskeho preukazu spolu s aktiváciou tejto funkcie. Bezpečnostný osobný kód pri použití spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti občana pri elektronickej komunikácii.

Ak sa občan rozhodol pre využívanie elektronických služieb a určil si svoj BOK, pri preberaní nového dokladu s kontaktným čipom má možnosť požiadať pracovisko oddelenia dokladov OR PZ o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Táto možnosť platí pre občana kedykoľvek počas platnosti dokladu, nielen pri jeho vydaní na pracovisku. Vydanie certifikátu s platnosťou na 5 rokov bude bezplatné.

ZEP nie je možné získať, je možné ho len vytvoriť.

Na vytvorenie ZEP pomocou nového občianskeho preukazu sú potrebné v ňom uložené kryptografické kľúče a kvalifikovaný certifikát. Podmienkou je mať nainštalovaný program pre prácu s eID kartou a čítačku čipových kariet kompatibilnú s eID kartou. Aplikáciu s návodom na tvorbu ZEP zverejní ministerstvo vnútra.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 181 kB]

(29. 11. 2013)

Archív tlačových správ