Preskočiť na hlavný obsah

Väčšina elektronicky podaných daňových priznaní

BRATISLAVA – 03.04.2019: Finančná správa zvládla rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie a nárast elektronických podaní. Najviac daňových priznaní doručili finančnej správe daňové subjekty počas posledného marcového týždňa. Posledný deň podávania daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bol na daňových úradoch vyťažený menej ako po minulé roky. Prvý raz od spustenia elektronickej komunikácie bola väčšina daňových priznaní podaná elektronicky.  

Finančná správa úspešne zvládla posledné dni určené na podávanie daňových priznaní. Nikde na úradoch nezaznamenala problémy s ich preberaním. Klienti finančnej správy, práve naopak, pozitívne hodnotili rýchlosť vybavenia počas posledného dňa na podanie daňového priznania bez dlhšej čakacej doby. Aj to je dôkazom, že pripravené opatrenia - rozšírené úradné hodiny, posilnené call centrum, dodatočné miesta na preberanie daňových priznaní a intenzívna kampaň k elektronickej komunikácii - mali zmysel. 

Najviac daňových priznaní doručili klienti ešte pred 1.aprílom, počas posledného marcového pracovného týždňa. Kým v dňoch 27.-29. marca 2019 doručili finančnej správe denne cca 30 000 elektronických daňových priznaní, počas posledného marcového víkendu to bolo cca 15 000 e-podaní denne. V pondelok 1.apríla doručili finančnej správe 21 000 elektronicky podaných daňových priznaní. 

Štvrtok 28. marec a pondelok 1.apríl boli najvyťaženejšími dňami pre Call centrum finančnej správy, pričom za spomenuté dni vybavili cca 1 500 mailových a 3 300 telefonických dopytov denne. Call centrum bolo počas posledných marcových dní a 1. apríla k dispozícii klientom až do polnoci, dostupné bolo aj posledný marcový víkend. Za posledný mesiac vybavili jeho pracovníci celkovo 25 433 mailových dopytov a 44 092 hovorov.

Klienti finančnej správy ocenili aj rozšírené možnosti na podanie daňových priznaní. K tradičným miestam v Bratislave pribudla možnosť podať daňové priznanie v Klientskom centre na Tomášikovej ulici a v Košiciach v budove Magistrátu mesta Košice, rovnako ako ďalších viac ako 20 miestach na celom Slovensku mimo sídiel daňových úradov.

Aj tento rok daňovníci využili možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov.  Zatiaľ ich finančná správa eviduje 166 806.

Pre rozširujúcu sa elektronickú komunikáciu sa výrazne zvýšil počet elektronicky podaných daňových priznaní. Kým v roku 2017 bolo elektronicky podaných daňových priznaní v riadnom termíne 167 372, v roku 2018 to bolo 216 730 elektronických podaní daňových priznaní a tento rok rekordných 445 113. Výrazný nárast elektronických podaní zaznamenala finančná správa najmä pri type DPFO B. Kým v 2018 doručilo finančnej správe tento typ daňového priznania elektronicky 89 000 klientov, tento rok to bolo viac ako 300 000.

Doručenie ďalších daňových priznaní očakáva finančná správa ešte v najbližších dňoch a to prostredníctvom poštových zásielok. Poštou mohli totiž daňové priznanie alebo odklad daňového priznania podať ešte osoby, ktoré nemusia s finančnou správou komunikovať elektronicky.

 

Aktuálna štatistika zaevidovaných odovzdaných riadnych daňových priznaní k dani z príjmu:

Celkovo

Z toho e-podania

DPFO (typ A)

293 678

6 114

DPFO (typ B)

353 950

304 466

DPPO

137 206

134 533

Celkom

*784 834

445 113

 *stav zaevidovania k 1.4.2019 24.00 hod.  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 304 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(03. 04. 2019)

Archív noviniek