Preskočiť na hlavný obsah

Emailové odklady daňový priznaní neplatia

Vážení klienti, 

v súvislosti s oznamovaním predĺženia lehoty na podanie DP  upozorňujeme, že emailové odklady DP zasielaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk v tomto roku neplatia. Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31.3.2022 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 na predpísanom tlačive elektronicky v zmysle § 13 ods. 5 zákona č.563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. Ide o tlačivo, ktoré je označené OZN493v20.

Ďakujeme za pochopenie.

(30. 03. 2022)

Archív tlačových správ