Preskočiť na hlavný obsah

Colný úrad nápomocný pri odhaľovaní environmentálnej kriminality

Košice - 30.06.2023: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice vykonávali počas stredajšieho rána kontrolu motorových vozidiel pri výkupe kovov a šrotu za obcou Haniska pri Košiciach. V maďarskej dodávke objavili veľké množstvo použitých autobatérií rôzneho typu a značiek.

V stredu ráno vykonávali príslušníci finančnej správy kontrolu na štátnej ceste za obcou Haniska v Košiciach pri výkupe kovov a šrotu. Hliadka colného úradu Košice zastavila a skontrolovala dodávkové motorové vozidlo s maďarskými poznávacími značkami, ktorého vodičom bol občan Maďarska. V dodávke sa našlo 297 kusov použitých olovených autobatérii a váha prepravovaného materiálu predstavovala 4.700 kg.

Na otázku hliadky vodič uviedol, že ide o staré autobatérie, ktoré prišiel predať do blízkeho šrotoviska, ktoré bolo hneď vedľa miesta kontroly za kovovou bránou. Vodič nevedel predložiť žiadne doklady, ani doklady vodiča a ani doklady vozidla na prepravu nebezpečného tovaru podľa Cestného zákona. Na výzvu hliadky na predloženie dokladov o množstve prepravovaných autobatérii vodič uviedol, že ich váha je približne 3,5 tony. Použité autobatérie boli na územie Slovenskej republiky prepravené z Maďarska. Výkupná cena takéhoto tovaru je zhruba 600 eur za tonu, teda nájdené množstvo by vodič speňažil za približne 2.820 eur.

Vzhľadom k vyššie uvedeným zisteným skutočnostiam, teda preprave použitých autobatérii, vzniklo podozrenie z nelegálnej cezhraničnej prepravy odpadu bez platných sprievodných dokladov podľa zákona o odpadoch a vzhľadom na množstvo takéhoto druhu odpadu zároveň vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu proti životnému prostrediu. Colný úrad kontaktoval Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných zdrojov kriminality Prezídia Policajného zboru, ktorý prípad prevzal.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(30. 06. 2023)

Archív noviniek