Preskočiť na hlavný obsah

Rozsiahla akcia KÚFS na odhalenie colných podvodov

BRATISLAVA – 13.01.2022: Viac ako 60 príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa zapojilo do európskej akcie zameranej na odhalenie únikov na cle a daniach. Podarilo sa im zaistiť viacero listín a údajov súvisiacich s podozrivými colnými konaniami.

Na Slovensku sa tento týždeň uskutočnila rozsiahla akcia zameraná na odhalenie colných a daňových podvodov, do ktorej sa zapojili aj príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy. Viac ako 60 ozbrojených príslušníkov FS  prevažne na západnom Slovensku vykonalo 11 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov v súvislosti s vedeným trestným stíhaním pre páchanie trestného činu krátenia dane a poistného ako aj porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou. Podarilo sa im zaistiť viacero listín a údajov súvisiacich s predmetnými podozrivými colnými konaniami.

Trestné stíhanie je vedené Úradom európskej prokuratúry a súvisí z porušením colných predpisov pri dovoze tovaru ako aj porušením colného režimu s  oslobodením od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Okrem Slovenska boli do predmetnej akcie zapojené aj iné členské štáty Európskej únie. Spôsobená škoda predstavuje viac ako 40 miliónov eur. Vyšetrovanie potrvá najbližšie mesiace. Vzhľadom na neverejnosť prípravného konania v súčasnom štádiu preto nemôže finančná správa poskytovať bližšie podrobnosti.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 01. 2022)

Archív noviniek