Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Nitrianski colníci zaistili štyri registračné pokladnice

NITRA – 21.04.2016: V prvom štvrťroku 2016 vykonali nitrianski colníci 410 kontrol zameraných na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice, pričom porušenie  zákona zistili až v 168 prípadoch. Hranica zistených porušení tak zostáva naďalej nad 40%. Za zistené porušenia boli uložené pokuty na mieste vo výške 42 120 €. Zabezpečili taktiež štyri elektronické registračné pokladnice na účely vykonania ich technickej expertízy.

 V prvom štvrťroku 2016 v 410 kontrolovaných prevádzkach zistili nitrianski colníci  porušenie zákona o elektronickej registračnej pokladnici v 168 z nich, čo predstavuje 41%. Za uvedené porušenia boli obchodníkom na mieste uložené pokuty v celkovej výške 42 120 eur. Niektorých obchodníkov neodrádzajú od porušovania zákona ani uložené pokuty, až v 27 prípadoch zistili colníci opakované porušenie, za ktoré udelili pokuty vo výške od 200 do 1 000 € a v 12 prípadoch udelili zákaz predaja do 72 hodín. Za porušenie tohto zákazu hrozí kontrolovanému subjektu pokuta od 10 000 do 40 000 €. V dvoch prípadoch, kedy bolo zistené porušenie zákona už tretí krát, bol vydaný  návrh na odňatie živnostenského oprávnenia.  

 V rámci kontrol nitrianski colníci okrem uložených sankcií zabezpečili štyri elektronické registračné pokladnice, pri ktorých vzniklo podozrenie, že v nich mohlo prísť k manipulácii so softvérom. Takto upravené registračné pokladnice vydajú doklad o platbe, ktorý obdrží kupujúci, avšak DPH do štátneho rozpočtu odvedená nie je. Tieto pokladnice budú predmetom technickej expertízy, ktorú bude vykonávať špecializované forézne pracovisko finančnej správy.   

 Porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa neustále opakujú, sú to najmä:

  • nesprávne označenie tovaru
  • nepoužitie elektronickej registračnej pokladnice
  • zaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici, ale neodovzdanie pokladničného dokladu
  • na evidenciu prijatej tržby bola použitá elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa predpísané  
  • požiadavky
  • obchodník nenahlásil servisnej organizácii chýbajúcu plombu alebo poškodenie resp. poruchu 
  • elektronickej registračnej pokladnice
  • nezaevidovanie vkladu hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(21. 04. 2016)

Archív tlačových správ