Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Takmer každá druhá prevádzka nedodržiava zákon

PREŠOV - 12. 01. 2016: Prešovskí colníci vykonali počas roku 2015 vo svojom regióne spolu 916 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie odhalili 428 prípadov porušenia zákona a udelili pokuty vo výške 127 330 eur.

Prešovskí colníci vykonávali kontrolné nákupy nielen v kamenných predajniach, ale taktiež na trhoviskách, nakoľko aj bufety s občerstvením, či stánky s rozličným tovarom, majú povinnosť vystavovať pri predaji tovaru bloky prostredníctvom registračnej pokladne. Blok je podnikateľ povinný vystaviť „bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti“.

Colníci počas kontrolných akcií zistili, že aj napriek neustále avizovaným kontrolám, predajcovia naďalej porušujú zákon. Pri 916 vykonaných kontrolných nákupoch bolo v 428 prípadoch zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo predstavuje 47 %.

Najčastejším porušením zákona bolo:

• nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici

• nevydanie pokladničného dokladu

• nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby

V siedmych prípadoch podali návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia, nakoľko zistili opakované porušenie zákona a v trinástich prípadoch bol vydaný zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služieb na dobu stanovenú zákonom, najviac však na 72 hodín (taktiež za opakované porušenie zákona).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 213 kB; nové okno]

(12. 01. 2016)

Archív tlačových správ