Preskočiť na hlavný obsah

Kontrolná akcia „TAXI 1711“

PREŠOV – 20.11.2018: Taxikári neevidujú tržby v registračnej pokladnici aj napriek opakovaným porušeniam zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Aj to odhalila víkendová kontrolná akcia, ktorú vykonali colníci Colného úradu Prešov u prevádzkovateľov taxislužby v okresných mestách Humenné, Poprad, Bardejov a Vranov nad Topľou. V Prešove colníci nezistili porušenie zákona. 

Cieľom kontroly bolo zistiť, či taxikári riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov, a či im následne vydávajú pokladničný doklad (resp. potvrdenie o zaplatenom cestovnom), ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Súčasne pri kontrolách bola preverená u prevádzkovateľov taxislužby držba dokladov, ktorými sú koncesia na prevádzkovanie taxislužby a preukaz vodiča vozidla taxislužby, ktorých držba je jednou zo základných zákonných podmienok na poskytovanie takéhoto druhu služby.  

Počas akcie (17.11. – 18.11.) colníci celkovo skontrolovali 7 prevádzkovateľov taxislužby, pričom nedodržiavanie zákona zistili v piatich prípadoch. Za tieto porušenia zákona uložili pokuty vo výške 2 640 eur.

Napriek avizovaným kontrolám colníci zistili, že taxikári nedodržiavajú zákon. Vo všetkých piatich zistených prípadoch išlo o nezaevidovanie tržby, či už v elektronickej registračnej pokladnici, alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Z celkového počtu v dvoch prípadoch išlo o prvé porušenie zákona, kde boli uložené pokuty rozhodnutím na mieste vo výške 330 eur. V ostaných troch prípadoch bolo zistené  opakované porušenie zákona, za čo colníci uložili pokuty vo výške 660 eur a bol vydaný zákaz poskytovania služby na konkrétne časové obdobie (v trvaní 2 - 4 hodín).

Porušenia zákona u tejto kontrolnej akcie dosiahli hodnotu 71 %.

Naposledy vykonal Colný úrad Prešov vo svojom územnom obvode kontrolu u prevádzkovateľov taxislužieb v septembri tohto roku. Porušenie zákona bolo zistené u troch zo štyroch kontrolovaných prevádzkovateľov. Opakovaná kontrola nedopadla o nič lepšie. Colný úrad Prešov preto upozorňuje, že v uvedených kontrolách bude aj naďalej pokračovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk .

(20. 11. 2018)

Archív noviniek