Preskočiť na hlavný obsah

Kontroly elektronických registračných pokladní na trhoviskách

BRATISLAVA – 20. 06. 2014: Kontrolóri finančnej správy si počas nasledujúcich štyroch týždňov posvietia na obchodníkov na trhoviskách. Kontroly zamerajú najmä na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici - teda na vydávanie bločkov.

Prevádzky na trhoviskách (bufety s občerstvením či stánky s rozličným tovarom) majú podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici č. 289/2008 Z. z. povinnosť pri predaji tovaru vystavovať bloky z registračnej pokladne. Blok je podnikateľ povinný vystaviť „bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti“. Colníci aj daniari počas nasledujúcich týždňov vykonajú stovky kontrolných nákupov po trhoviskách na celom Slovensku s cieľom preveriť, či tak obchodníci robia.

Z doterajších kontrol medzi najčastejšie porušenie pri kontrolách z oblasti ERP patria:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý nespĺňal náležitosti zákona.

Kontroly sa tiež zamerajú aj na predávaný alkohol či tabak a tabakové výrobky. Predajcovia majú povinnosť mať povolenie na predaj alkoholu, doklady o nadobudnutí (kúpe) a na fľašiach musia byť riadne kolkové známky. Colníci a daniari budú kontrolovať aj tabak a tabakové výrobky. Tie podľa zákona tiež musia byť riadne okolkované a musí byť vydokladovaný spôsob ich nadobudnutia (doklad o kúpe).

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 134 kB]

(20. 06. 2014)

Archív noviniek