Preskočiť na hlavný obsah

Vymohli sme rekordnú sumu, viac ako 305 miliónov eur

BRATISLAVA – 31.01.2023: Vďaka daňovým exekútorom finančnej správy (FS) za rok 2022 do štátneho rozpočtu pritieklo rekordných 305,9 milióna eur. Podpísala sa pod to najmä dobre nastavená stratégia vymáhania, či efektívnejšie využívanie analytických nástrojov. Finančná správa prostredníctvom daňových exekútorov realizuje jeden zo svojich základných cieľov, a to napĺňanie príjmovej časti štátneho rozpočtu, z ktorej je potom štát schopný financovať služby občanom, poskytované v rámci verejného sektora, napr. v oblasti zdravotníctva, či školstva.

Finančnej správe sa za minulý rok podarilo prekonať stanovený ciel v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov. Ako vyplýva z údajov zverejnených na OpenData portáli FS [nové okno], daňoví exekútori do štátneho rozpočtu priniesli 305,9 milióna eur.

Finančná správa dosiahla výsledky vďaka správne nastavenej stratégii vymáhania. V hľadáčiku daňových exekútorov boli najmä dlžníci s vyšším nedoplatkom, tiež viac pôsobili v teréne a pri obave z nevymožiteľnosti ešte nesplatnej dane využívali aj zákonom dané možnosti na jej zabezpečenie. Pod dobrý výsledok vymáhania sa rovnako podpísalo efektívne využívanie analytických nástrojov a podporných IT aplikácií, kvalitná metodická podpora, no najmä vysoké nasadenie samotných daňových exekútorov.

Vlani daňoví exekútori tiež úspešne pokračovali spolu s kontrolórmi v boji proti rizikovým daňovým subjektom a daňovým únikom, pričom vďaka zabezpečovacím úkonom sa podarilo ochrániť a reálne zaistiť finančné prostriedky v celkovej výške 4,33 milióna eur.

Vďaka inštitútu medzinárodného vymáhania sa najmä dlžníci, ktorí by sa radi vyhli plateniu dane, presvedčili, že hranicami Slovenska sa možnosti daňového exekútora nekončia. Aj v roku 2022 sa opäť potvrdila dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri vymáhaní, ktorá priniesla do štátneho rozpočtu vyše 4,7 mil. eur.

Finančná správa si uvedomuje, že téma exekúcií a vymáhania nie je verejnosťou vnímaná často pozitívne. Upozorňuje však, že poslaním daňového exekútora nie je škodiť disciplinovaným daňovým subjektom, ale zabezpečiť, aby každý, kto dosahuje zdaniteľný príjem, daň aj riadne priznal a odviedol do štátneho rozpočtu svoj spravodlivý podiel a tým prispel k náležitému fungovaniu štátu pre občanov.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(31. 01. 2023)

Archív noviniek