Preskočiť na hlavný obsah

Podarilo sa nám vymôcť už vyše 192 miliónov eur

BRATISLAVA – 20.09.2021: Úlohou daňových exekútorov finančnej správy je získať do štátneho rozpočtu čo najvyšší objem dobrovoľne neuhradených daňových povinností. V tomto roku sa im už podarilo v rámci Slovenska vymôcť 192,64 milióna eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 111,4 milióna eur viac. Jeden exekútor prinesie pritom do štátneho rozpočtu v priemere viac ako jeden milión eur ročne.

Daňový exekútor pracuje s daňovými nedoplatkami, ktoré mu odstúpia na vymáhanie príslušníci finančnej správy zo správy daní. Jeho úlohou je získať do štátneho rozpočtu čo najvyšší objem dobrovoľne neuhradených daňových povinností, čím prispieva k naplneniu príjmovej časti štátneho rozpočtu. Jeden exekútor prinesie pritom do štátneho rozpočtu v priemere viac ako jeden milión eur ročne.

Pandémia však výrazne zasiahla aj do činnosti daňových exekútorov. Od marca do septembra 2020 sa začaté exekúcie museli odložiť, rovnako sa nemohli začať ani nové daňové exekučné konania. Zároveň došlo k výraznému časovému posunu vzniku nových daňových nedoplatkov, a tak sa daňová exekučná činnosť mohla rozbehnúť až začiatkom roka 2021. Napriek tejto zložitej pandemickej situácii sa exekútorom finančnej správy podarilo v tomto roku vymôcť v rámci Slovenska už 192,64 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 111,4 milióna eur viac,  čo predstavuje nárast 137,12 %.

Pozitívna je aj skutočnosť, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, kedy činnosť exekútorov nebola ovplyvnená koronakrízou, je výška vymožených finančných prostriedkov v tomto roku vyššia o 23,08 milióna eur (nárast  o 13,61 %). Napríklad v auguste 2021 exekútori vymohli 26,83 milióna eur, čo znamená v porovnaní s augustom 2019 o 5,34 milióna eur viac. V percentuálnom vyjadrení tak evidujeme prírastok 24,85 %. Zároveň však v oblasti daňovej exekúcie je v zákonom stanovených rámcoch aplikovaný prístup zohľadňujúci ekonomické dosahy koronakrízy.

Možnosti daňového exekútora presahujú hranice Slovenskej republiky, a tak vďaka spolupráci s finančnými správami iných členských štátov EÚ daňový dlh dobehne aj dlžníkov, ktorí pôsobia mimo územia Slovenska alebo majú majetok v zahraničí. V rámci medzinárodného vymáhania exekútori finančnej správy evidujú v tomto roku zatiaľ 1,71 milióna vymožených eur. Z toho bolo asi 500 tisíc eur pre zahraničnú daňovú správu a zvyšné prostriedky vymohli zahraniční kolegovia pre Slovenskú republiku.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(20. 09. 2021)

Archív noviniek