Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Fajčiari, pozor!

NITRA – 13.02.2017: Iba do 28. februára 2017 je možné dopredávať a teda aj kupovať cigarety s kontrolnou známkou, na ktorej je uvedené písmeno „E". Od 1. marca si môžu fajčiari kúpiť len cigarety označené na kontrolnej známke písmenom „F“.  

Od 1. februára 2017 nadobudli účinnosť viaceré zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, týkajúce sa podnikateľov, ktorí spotrebiteľské balenia cigariet vyrábajú, predávajú, ponúkajú na predaj, alebo skladujú. Samozrejme, že tieto zmeny sa dotknú aj všetkých fajčiarov. 

Po 28. februári 2017 sa už budú spotrebiteľské balenia cigariet označené kontrolnou známkou s písmenom „E“ považovať za neoznačené. Množstvo takto označených cigariet, ktoré podnikatelia do tohto dátumu nepredajú, sú povinní do 15. marca 2017 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie. 

Fajčiari si teda budú môcť od 1. marca 2017 kúpiť len cigarety, ktoré budú na kontrolnej známke označené  písmenom „F“. Toto písmeno označuje novú platnosť sadzby dane z cigariet, nakoľko od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 sa zvýšila sadzba spotrebnej dane z cigariet.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(14. 02. 2017)

Archív tlačových správ