Preskočiť na hlavný obsah

Expertíza odhalila falošné bločky

Košice – 31.08.2022: Colný úrad Košice vykonal od začiatku roka 309 kontrol zameraných na vydávanie pokladničných dokladov pri predaji tovarov a služieb. V prevádzkach podnikateľov uskutočnil kontrolné nákupy spojené s preverovaním údajov zasielaných do systému e-kasa. Porušenie zákona bolo zistené v polovici prípadov. 

Colný úrad vykonával cielené kontroly na základe vlastných analýz evidencie tržieb z predaja tovarov alebo služieb v systéme e-kasa. Kontroly boli zamerané na subjekty, pri ktorých bolo identifikované riziko podvodného správania. Najčastejším porušením zákona zostáva nezaevidovanie pokladničných dokladov pri prijatí tržby, pričom v prípade niektorých podnikateľov išlo o opakované porušenie tejto povinnosti. Následkom je zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k opätovnému porušeniu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. 

Výsledkom práce colníkov bolo aj predbežné opatrenie v podobe zabezpečenia on-line registračnej pokladnice na základe dôvodného podozrenia z pozmeňovania údajov odosielaných do systému e-kasa. Podnikateľ používal on-line registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňala požiadavky podľa zákona a umožňovala tlač dokladov, ktoré síce pripomínali pokladničné doklady, avšak neobsahovali povinné náležitosti ako QR kód, kód pokladnice, overovací kód podnikateľa a ani unikátny identifikátor dokladu. Zároveň tieto doklady neboli zaevidované na chránenom dátovom úložisku. Takto prijatá platba za tovar alebo služby nebola zahrnutá v tržbách podnikateľa napriek tomu, že doklad bol zákazníkovi vydaný. Následná technická analýza pokladničného programu odhalila nezaevidovanie dokladov v systéme e-kasa v sume predstavujúcej takmer jeden milión eur. 

Vďaka technickej expertíze pokladničného programu sa podarilo spoľahlivo zistiť všetky vytvorené falošné aj pravé pokladničné doklady. V danom prípade podnikatelia týmto spôsobom porušujú nielen zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ale aj súvisiace daňové predpisy, kedy takéto konanie, v prípade potvrdenia podozrenia, zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 297 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(31. 08. 2022)

Archív noviniek