Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Colníci zabránili viacerým falošným výrobkom dostať sa na slovenský trh

NITRA – 22.06.2018:  Nitrianski colníci zaistili v uplynulom období viac ako 1200 kusov tovaru, ktorý vykazoval znaky falzifikátov. Škoda, ktorá by vznikla držiteľom práva duševného vlastníctva predajom zaisteného tovaru, bola odhadom vyčíslená na viac ako 50 000 eur. Zaistený tovar z dôvodu jeho nebezpečnosti pre spotrebiteľov bude zničený pod dohľadom colníkov. 

Od začiatku tohto roka odhalili nitrianski colníci v rámci boja proti obchodovaniu s falošným a pirátskym tovarom sedemnásť subjektov, ktoré mali v držbe tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. V rámci kontrol vykonávaných v kamenných predajniach, skladových priestoroch a vo vozidlách pri cestných kontrolách v územnom obvode colného úradu (Nitra, Trávnik (okr. Komárno), Hurbanovo, Zlaté Moravce, Levice, Štúrovo) zaistili spolu 1247 kusov priemyselného tovaru, pri ktorom bola spochybnená originalita a vzniklo podozrenie, že ide o tovar porušujúci práva majiteľov ochrannej známky a dizajnu. 

Na slovenský trh sa tak vďaka ich zásahu nedostali „fejky“ športovej obuvi, oblečenia, textilných doplnkov, pracích prostriedkov a kozmetiky s obrazovým a grafickým vyhotovením napodobňujúcim obchodné značky ako napr. Burberry, Chanel, HUGO BOSS, Louis Vuitton, Michael Kors, The Smiley, ARIEL. Zaistili ale tiež tovar určený deťom, ako sú napodobeniny Rubikovej kocky (80 kusov), hračky kopírujúce značku „Hallo Kitty“, peňaženky s typickým dizajnom značky Burberry, mikiny s vyobrazením značky Paul Frank. Nitrianski colníci zaistili aj 90 kusov falošných slnečných okuliarov, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo, že nebudú zabezpečovať svoju ochrannú funkciu proti UV žiareniu a že môžu obsahovať zvýšené množstvo olova a niklu. 

Držitelia práva predbežne vyčíslili svoju škodu, ktorá by im vznikla predajom zaisteného tovaru, na viac ako 50 000 eur. V ďalšom konaní sa bude rozhodovať o prepadnutí tovaru v prospech štátu a o jeho zničení pod colným dohľadom, nakoľko tento tovar nie je možné z dôvodu ochrany spotrebiteľa poskytnúť na charitatívne účely. 

Osobám, ktoré sa neoprávneným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách, hrozí okrem zničenia tovaru aj postih v rámci správneho konania a pokuta od colného úradu, ktorá môže dosiahnuť až výšku 67 000 eur. Za opakované porušenie predpisov môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 135 000 eur. 

Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu v pochybných a podozrivo lacných obchodoch či u rôznych podomových predajcov. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením totiž nebezpečné pre ich zdravie. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 207 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(22. 06. 2018)

Archív noviniek