Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Žilinskí colníci zlikvidovali tisíce falzifikátov strojárenských ložísk

ŽILINA – 02.05.2018:  Žilinskí colníci likvidovali takmer 8000 napodobenín ložísk. Tie zaistili v sklade žilinskej firmy ešte v roku 2011. Zástupcovia poškodenej švédskej spoločnosti vtedy vyčíslili škodu, ktorá by im vznikla, ak by sa výrobky dostali na trh, na 150 000 eur.    

Záchyt veľkého počtu falzifikátov strojárenských ložísk pochádza spred 7 rokov, kedy ich colníci zaistili v skladových priestoroch firmy zo Žiliny. Ku kontrole vtedy prizvali aj odborníkov zastupujúcich držiteľa ochrannej známky, ktorí pricestovali až zo Švédska. Výrobky boli tak dokonale spracované, že ani oni ich na prvý pohľad nevedeli odlíšiť od originálov. Po dôkladnej analýze nakoniec potvrdili, že ložiská sú nepravé. 

Prípad sa dostal až na súd, ktorý rozhodoval o tom, či zaistený tovar porušuje právo duševného vlastníctva. V polovici minulého roka potvrdil, že právo majiteľa k ochranným známkam bolo porušené a výrobky sú napodobeninami. 

Presne 7703 falzifikátov strojárenských výrobkov bolo dnes aj za účasti zástupcov držiteľa ochrannej známky znehodnotených tak, aby sa vylúčilo ich ďalšie použitie. Týmto postupom sa colníci snažia zamedziť distribúcii tovaru, ktorý môže byť v porovnaní s originálnym menej kvalitný, čim ohrozuje nič netušiacich a oklamaných spotrebiteľov.  

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(02. 05. 2018)

Archív noviniek