Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Falošné lieky

BRATISLAVA – 09.07.2013: Tabletky na potenciu, anaboliká, vitamínové či potravinové doplnky – to sú najčastejšie dovážané lieky z ázijských krajín. Finančná správa kontroluje najmä tzv. neobchodný dovoz generík, čiže dovoz náhrad liečivých prípravkov, ktoré majú také účinky ako originál lieku. Spotrebitelia si ich objednávajú cez internet.

Mnohé z generík sú na Slovensku zakázané. Ich dovoz z tretích krajín, najmä z Číny alebo Indie, kontrolujú colníci na poštových pobočkách v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.  V prípade podozrenia, že v balení sa nenachádza originál lieku, musí colník kontaktovať zástupcu držiteľa ochrannej známky a s ním sa dohodnúť o ďalšom postupe. Zvyčajne sa uplatňuje zjednodušený postup bez asistencie súdu a tovar sa zničí.

Ak má colník dôvodné podozrenie, že obsah zásielky predstavuje vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť občanov SR, kontaktuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ten musí v lehote do troch dní rozhodnúť, či lieky uvoľní na náš trh, alebo tovar vráti do krajiny odoslania. Za prvý polrok 2013 žiadala finančná správa ŠÚKL o stanovisko k podozrivému lieku v 16 prípadoch. Keby vznikla situácia, že by sa nebezpečné výrobky mohli objaviť na vnútornom trhu, orgány trhového dohľadu SR, sú povinné informovať o tom občanov na svojich webstránkach.

Najväčší záchyt sa colníkom podaril v máji 2010, kedy zaistili falošné lieky na liečbu erektickej dysfunkcie za takmer 100 000 eur:

  • VIAGRA 100 mg, 4 036 ks tabletiek
  • CIALIS 20 mg, 4 036 ks tabletiek
  • LEVITRA 20 mg, 404 ks tabletiek

Nepovolené, zakázané aj falšované lieky sa však často skrývajú za výraz „výživové doplnky“, ktoré nemusia prejsť cez registráciu ŠÚKL. Dovozca pred jeho umiestnením na trh musí zaslať oznámenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Údaje FS naznačujú, že nákup generík prostredníctvom internetu má skôr klesajúcu tendenciu.

(09. 07. 2013)

Archív tlačových správ