Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Falšované výrobky aj vo vlaku

NITRA – 14.4.2016: Hliadka nitrianskych colníkov zistila pri vykonávaní kontrolnej činnosti vo vlaku na trase Štúrovo - Nové Zámky, že fyzická osoba s bydliskom v obci Michal na Ostrove prepravuje „fejkový“ tovar. Colníci na základe podozrenia tejto osobe zaistili 13 športových súprav napodobňujúcich známy značkový tovar. V tomto prípade hrozí tejto osobe pokuta vo výške od 200 do 3 400 eur alebo aj zničenie tovaru.

 Preventívna kontrolná akcia trvala iba necelú hodinu, ale aj napriek tomu bol jej výsledok úspešný. Jeden z cestujúcich vo vlaku č. 274 pomenovanom „Jaroslav Hašek“ prevážal vo svojej batožine spolu
13 športových súprav označených prvkami známych obchodných značiek, vykazujúcich znaky falzifikátov. Držiteľ tovaru prehlásil, že tovar nakúpil v Budapešti na čínskom trhu pre potrebu vlastnej rodiny, čo však nevedel preukázať. Porušenia v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva boli zo strany majiteľov ochranných známok potvrdené. Tí vyčíslili škodu, ktorá by im vznikla predajom falzifikátov, na viac ako 600 eur.

 Nakoľko majitelia ochranných známok súhlasili so zničením tovaru, tento bude v prípade, ako ho nebude možné poskytnúť na charitu, v najbližšom období zničený pod dohľadom nitrianskych colníkov. V prípade, ak sa prípad dostane pred súd, hrozí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila prvého priestupku v oblasti práva duševného vlastníctva pokuta až do výšky 3 400 eur a prepadnutie tovaru.

 Na trase Štúrovo - Nové Zámky nebol tento prípad ojedinelý. V predchádzajúcom období nitrianski colníci zaznamenali pri prehliadke vlaku cestujúceho (pochádzajúceho z rovnakej obce), ktorý prevážal vo svojej batožine falzifikáty 19 párov napodobenín značkovej športovej obuvi a 10 kusov napodobenín značkových teplákových súprav.

 Pri uskutočňovaní podobných kontrolných akcií v železničnej preprave vo vnútrozemí však colníkom nejde iba o počty zaisteného či zhabaného tovaru. V podstatnej miere ide aj o prevenciu, ktorej predmetom je boj proti colným a daňovým podvodom, ochrana spotrebiteľa pred výrobkami, ktoré by mohli porušovať práva duševného vlastníctva, činnosť v oblasti pašovania drog a prekurzorov a ďalšie opatrenia vo vzťahu k zabezpečovaniu fiškálnych záujmov štátu a ochrany života a zdravia spotrebiteľov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

(14. 04. 2016)

Archív tlačových správ