Preskočiť na hlavný obsah

Nočné hodiny neukryli prepravu falzifikátov známych značiek

NITRA – 13.05.2021: Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zaistili 4.297 kusov falzifikátov textilných výrobkov. Vzniklo pri nich podozrenie z porušovania duševného vlastníctva k ochranným známkam rôznych spoločností. Cena originálnych výrobkov na domácom trhu by predstavovala sumu cca 348.400 eur.

Dňa 08.05.2021 boli v nočných hodinách v katastrálnom území mesta Želiezovce vykonávané cestné kontroly ozbrojenými príslušníkmi finančnej správy Colného úradu Nitra. Počas výkonu kontroly bolo zastavené vozidlo, v ktorom maďarský vodič prevážal z Poľska do Maďarska tovar, pri ktorom vzniklo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva k ochranným známkam.

Na ložnej ploche auta sa nachádzalo 4.297 kusov falzifikátov textilných výrobkov známych značiek, ktoré boli Colným úradom Nitra zaistené z dôvodu podozrenia z porušovania práv duševného vlastníctva k ochranným známkam: „CALVIN KLEIN“, „HUGO BOSS“, „RALPH LAUREN“, „ARMANI“, „TOMMY HILFINGER“ a mnoho ďalších. 

Zaistené falzifikáty v niektorých prípadoch vykazovali vysokú kvalitu falzifikácie a dokonca obsahovali QR kódy, ktoré sa po naskenovaní prepoja s originálnou internetovou stránkou výrobku. Cena originálnych výrobkov na domácom trhu by predstavovala sumu cca 348.400 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(13. 05. 2021)

Archív noviniek