Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Nitrianski colníci zaistili falzifikáty za takmer 5 miliónov eur

NITRA – 07.05.2019:  Nitrianski colníci zaistili viac ako 100 tisíc kusov tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva. Držiteľom práv by predajom tohto tovaru vznikla škoda takmer 5 miliónov eur. Zaistené parfumy a hračky budú z dôvodu ich možného ohrozenia zdravia spotrebiteľov zničené pod dohľadom colníkov.  

Nitrianski colníci vydali rozhodnutie o zaistení 108 973 kusov tovaru (parfumy - 54 549 ks, hračky - 54 424 ks), ktorý bol podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Tovar bol ešte v marci dovážaný pre istú bratislavskú obchodnú spoločnosť.    

Keďže colníci mali podozrenie na porušovanie práv duševného vlastníctva, tovar zaistili. Ich podozrenie potvrdili držitelia práva (20 subjektov z 8 krajín sveta) a súhlasili so zničením tovaru. Tovar nie je možné z dôvodu ochrany spotrebiteľa poskytnúť na charitatívne účely a bude preto zničený pod dohľadom colníkov. Držitelia práva vyčíslili škodu, ktorá by im vznikla predajom zaisteného tovaru, na takmer 5 miliónov eur. 

Osobám, ktoré sa neoprávneným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách, hrozí okrem zničenia tovaru aj finančný postih. V rámci správneho konania môže pokuta od colného úradu dosiahnuť až výšku 67 000 eur. Za opakované porušenie predpisov môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 135 000 eur.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 05. 2019)

Archív noviniek