Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 16

Colníci zabránili viacerým falošným výrobkom dostať sa na slovenský trh

NITRA – 24.04.2019:  Nitrianski colníci od začiatku tohto roka zaistili takmer 4 000 kusov rôzneho priemyselného tovaru, ktorý vykazoval znaky falzifikátov. Škoda, ktorá by vznikla držiteľom práva duševného vlastníctva predajom zaisteného tovaru, bola držiteľmi práva ochrannej známky vyčíslená na takmer 140 000 eur. Zaistený tovar, z dôvodu jeho nebezpečnosti pre spotrebiteľov, bude zničený pod dohľadom colníkov.  

Za prvé tri mesiace tohto roka odhalili nitrianski colníci v rámci boja proti obchodovaniu s falošným a pirátskym tovarom 22 subjektov, ktoré mali v držbe tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. V rámci kontrol vykonávaných v kamenných predajniach, skladových priestoroch a vo vozidlách pri cestných kontrolách v územnom obvode Colného úradu Nitra (Nitra, Trávnik- okr. Komárno, Vráble, Nové Zámky, Levice, Štúrovo, Močenok, Horná Kráľová, Vlčany, Topolčany) zaistili spolu 3 734 kusov rôzneho tovaru, pri ktorom bola spochybnená originalita a vzniklo podozrenie, že ide o tovar porušujúci práva majiteľov ochrannej známky a dizajnu. 

Na slovenský trh sa tak vďaka ich zásahu nedostali falzifikáty športovej obuvi, telefónov a ich príslušenstva, prostriedkov na umývanie riadu, parfumov a textilných výrobkov s obrazovým a grafickým vyhotovením napodobňujúcim obchodné značky viacerých svetových výrobcov. Colníci zaistili taktiež 1 444 kusov pracích prostriedkov (5 878 l tekutých pracích prostriedkov, 540 kg pracích práškov a 450 l aviváže) známej značky. 

Držitelia práva predbežne vyčíslili svoju škodu, ktorá by im vznikla predajom zaisteného tovaru, na takmer 140 000 eur. V ďalšom konaní sa bude rozhodovať o prepadnutí tovaru v prospech štátu a o jeho zničení pod colným dohľadom, nakoľko tento tovar nie je možné z dôvodu ochrany spotrebiteľa poskytnúť na charitatívne účely. 

Osobám, ktoré sa neoprávneným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách, hrozí okrem zničenia tovaru aj finančný postih. V rámci správneho konania môže pokuta od colného úradu dosiahnuť až výšku 67 000 eur. Za opakované porušenie predpisov môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 135 000 eur. 

Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu značkového tovaru v pochybných a podozrivo lacných obchodoch či u rôznych podomových predajcov. Falošné výrobky môžu byť totiž svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre ich zdravie.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež fotogaléria

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(24. 04. 2019)

Archív noviniek